logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Gyakran Ismételt Kérdések

Adatszolgáltatás

Ki juthat hozzá adatainkhoz?
Azok a magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az adatigénylésük felhasználásának célját és jogalapját megfelelően igazolják.

Mit tegyünk, ha valakiről meg akarunk tudni valamilyen személyes adatot?
Kérelmet kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a kérelmező adatait, az ügyfél és képviselője nevét, lakcímét, székhelyét, telephelyét
– az igényelt adatok pontos felsorolását
– az adatok felhasználásának célját
– az adatfelhasználásának jogalapját igazoló okiratot (Az okiratnak azt a tényt, illetve eseményt kell igazolnia, amely bizonyítja azt az adatfelhasználási kapcsolatot, ami a keresett személy és a kérelmező között fennáll, vagy fennállt.)
– a keresett személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító adatokat (neve, születési helye, ideje, anyja neve), vagy a kérelmező által ismert lakcímét
– a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el
– ha a keresett személlyel nem áll jogi kapcsolatban, csak egyszerűen hallani akar felőle, beszélni kíván vele, üzenni akar neki stb. akkor ezt is közölni kell.

Ügyfélkapu regisztráció
Milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni az Ügyfélkapun keresztül?
A www.magyarorszag.hu portálon elérhető, a különböző szervek által biztosított elektronikus ügyintézési lehetőségeket vagy szolgáltatásokat veheti igénybe.
Az elektronikusan intézhető ügyek teljes és aktuális listáját az ügyfélkapuján belépve az „Elektronikusan intézhető ügyek” menüpontban tekintheti meg.

Személyesen meg kell-e jelenni az ügyfélkapu nyitásához?
Igen, kivéve, ha rendelkezik érvényes, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

Melyek az ügyfélkapu által elfogadott elektronikus tanúsítványok/ aláírások?
Netlock Kft., Minősített Közjegyzői (Class QA) személyes minősített tanúsítvány
– Netlock Kft., Minősített Közjegyzői (Class QA) munkatársi/Szervezeti minősített tanúsítvány
– MÁV Informatika Kft., személyes minősített tanúsítvány
– MÁV Informatika Kft., szervezeti személy minősített tanúsítvány
– Microsec Kft. minősített személyes és üzleti tanúsítványok

Mi a teendő az e-mailben kapott egyszer használható aktiváló kóddal?
Miután elektronikus levélcímére megkapta az egyszer használható aktiváló kódot tartalmazó elektronikus levelet (akár személyesen, akár elektronikusan indította el regisztrációját), az abban leírtak segítséget nyújtanak Önnek személyes ügyfélkapuja megnyitásához. Saját, új jelszót kell képeznie, mely legalább nyolc (8) karakterből áll, nem lehet benne ékezetes betű, “@” karakter, kis- és nagybetű érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybetűt egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói nevével. Az ügyfélkapu aktiválására az e-mailben érkező aktiváló kóddal a megérkezésétől számított 5 napon belül van lehetőség.

Mennyi ideig érvényes az ügyfélkapu?
Az ügyfélkapu érvényessége határozatlan idejű. A regisztráció során megadott jelszó biztonsági okokból legfeljebb 2 évig érvényes. (Lehetőség van rövidebb érvényességi idő beállítására az aktiváláskor, valamint az ügyfélkapun belépve a jelszóváltoztatás menüpontban). A jelszó lejáratát megelőzően Ön három alkalommal kap figyelmeztetést a regisztráció során megadott e-mail címre (az érvényességi idő lejárta előtt 1 hónappal, 1 héttel, valamint lejárat napja előtti napon).

Mi a teendő, ha a regisztrációt követően változás következik be a személyazonosító adatokban?
Lehetősége van a www.magyarorszag.hu portálon, az ügyfélkapun belépve, az “Saját adatok” szolgáltatás alatt személyi adatai frissítésére. Amennyiben a személyadatok frissítése gombra kattint, összehasonlításra kerülnek az ügyfélkapu rendszerben, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő személyazonosító adatok. Eltérés esetén az ügyfélkapu adatai frissülnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lévő adatokkal.

Mi a teendő, ha a regisztrációs eljárást követően az elektronikus levélcímben következik be változás?
Abban az esetben, ha be tud lépni ügyfélkapuján, úgy az e-mail címre vonatkozó módosítást Ön is elvégezheti a www.magyarorszag.hu felületén, felhasználói nevével és jelszavával belépve az ügyfélkapun, a”Saját adatok” menüpontban.

Amennyiben e-mail címének megváltozása akkor következik be, amikor személyes ügyfélkapuját még nem aktiválta, vagy nem tud az ügyfélkapuján belépni, úgy elektronikus levélcímének módosítására csak bármelyik járási hivatal kormányablak vagy okmányirodai ügyfélszolgálatán, Kormányablakban, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain történő személyes megjelenés esetén van lehetősége.

Hogyan változtatható meg a jelszó?
A regisztrációt követően megadott jelszavát bármikor megváltoztathatja az ügyfélkapun történő belépés után, a „Saját adatok” menüponton belül, a „Beállítások”-at kiválasztva a „Jelszóváltás” opciót alkalmazva, ahol meg kell adnia felhasználói nevét, valamint régi és új jelszavát.

Mi a teendő, ha elfelejtettem a jelszavamat?
Amennyiben elfelejtette jelszavát, úgy lehetősége van új, egyszer használható aktiváló kód kérésére. A www.magyarorszag.hu jobb felső részén, az „Ügyfélkapu” kép mellett a „Belépés”-re kattintva, az „Elfelejtette a jelszavát?” menüpont alatt meg kell adnia a felhasználói nevét, valamint e-mail címét. Ezt követően a központi rendszer az új aktiváló kódot tartalmazó e-mailt az Ön e-mail címére megküldi.

Hogy ellenőrizhetem, hogy meddig érvényes az ügyfélkapu jelszavam?
A www.magyarorszag.hu portálon keresztül a személyes ügyfélkapujába belépve a „Saját adatok” menüpont alatt ellenőrizheti ügyfélkapu jelszavának lejárati idejét.
Amennyiben esedékes, a “Jelszóváltoztatás” menüpont alatt meghosszabbíthatja a jelszó lejáratának időpontját.

Mit csináljak, ha lejárt a jelszavam?
Amennyiben jelszava lejárt, de a lejárattól számítva még nem telt el 60 nap, az „Elfelejtett jelszó” opcióval kaphat az új jelszó képzéséhez szükséges egyszer használható aktiváló kódot.
Ha jelszava lejárt, és a lejárattól számítva már több mint 60 nap eltelt, akkor az ügyfélkapu aktiválásához személyesen kell megjelennie bármelyik járási hivatal kormányablak vagy okmányirodai ügyfélszolgálatán, Kormányablakban, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, melyre személyazonossága igazolására alkalmas okmánya bemutatásával és a regisztrációs adatok ellenőrzését követően kerülhet sor.

Mikor törlődnek a regisztrációs eljárás során rögzített adataim?
– Helyreállítatlanul törlődnek adatai, ha Ön az ügyfélkapuját megszüntette, vagy kérte megszüntetését.
– Amennyiben interneten keresztül ideiglenes regisztrációt kezdeményez, azonban 30 napon belül nem véglegesíti azt az bármelyik járási hivatal kormányablak vagy okmányirodai ügyfélszolgálatán, Kormányablakban, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain.
– Amennyiben regisztrál ügyfélkaput, és 60 napon belül nem aktiválja azt.

Fontos tudnia, hogy az ügyfélkapu törlése – bármilyen formában is történik – nem érinti a korábban megkezdett ügyindításait vagy az eljárások érvényességét!

Hogyan szüntethetem meg az ügyfélkapumat?
A regisztrációs adatok törlését személyesen az bármelyik járási hivatal kormányablak vagy okmányirodai ügyfélszolgálatán, Kormányablakban, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, valamint elektronikusan az ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélkapu megszüntetése alkalmával a tárhelyen lévő dokumentumok helyreállíthatatlanul törlődnek.

Lehetőség van-e több személyes ügyfélkapu nyitására?
Igen, bármely bármelyik járási hivatal kormányablak vagy okmányirodai ügyfélszolgálatán, azonban az első ügyfélkapu létesítését követő minden további ügyfélkapu létesítésének díja 3000 forint.