logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény – Család és Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai Egységvezető: Tar-Bárczy Szilvia

Telephely: 1238 Budapest, Táncsics M. u. 45.

Tel.: +36 (1) 286-1059, +36 (1) 286-0010

E-mail: csgyk@szgyi23.hu

 • Hétfő:             14.00 – 18.00
 • Kedd:              08.30 – 15.30
 • Szerda:            14.00 – 18.00
 • Csütörtök:       08.30 – 15.30

A Család- és Gyermekjóléti Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosít Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár közigazgatási területén élő lakosok számára.

Szolgáltatások:

 • utcai, lakótelepi szociális munka
 • kapcsolattartási ügyelet – a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín biztosítása (gyámhivatal vagy bíróság által szabályozva)
 • készenléti szolgálat – a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás. A Központ nyitvatartási idején túl, krízishelyzetekben hívható alapdíjas telefonszám: +36 (30) 306-7713. A készenlétben lévő munkatárs gyors segítséget nyújt telefonon vagy szükség esetén megfelelő segítséget mozgósít
 • jogi tájékoztatásnyújtás
 • családkonzultáció, családterápia
 • mentálhigiénés szolgáltatás, pszichológiai tanácsadás
 • családterápia – a családi működési zavarok okainak felderítése, javítása
 • mediáció – közvetítés családi konfliktushelyzetben
 • hátralékkezelés
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység—a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak
 • szociális diagnózis készítése – a család helyzetének átfogó vizsgálata alapján készül el az igénybe venni javasolt szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózis
 • A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai Egységvezető: Molnár Emília

Telephely: 1238 Budapest, Táncsics M. u. 45.

Tel.: +36 (1) 286-1059, +36 (1) 286-0010

E-mail: csgyk@szgyi23.hu

 • Hétfő:             14.00 – 18.00
 • Kedd:              08.30 – 15.30
 • Szerda:            14.00 – 18.00
 • Csütörtök:       08.30 – 15.30

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

 

Szolgáltatásaink igénybevétele térítésmentes.