logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás(a továbbiakban : gyógyászati segédeszköz támogatás) 

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota javításához, megóvásához, helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított egyszeri pénzbeli támogatás.

Az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, a gyógyászati segédeszköz vásárlásának napjától számított 120 napon belül.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére szóló gyógyászati segédeszköz kifizetését igazoló számlát, valamint a jövedelemigazolást.

A gyógyászati segédeszköz támogatás mértéke a gyógyászati segédeszköz árának 50 %-a, de legfeljebb 100.000, – forint.

A gyógyászati segédeszköz támogatására az a kérelmező jogosult, aki
– legalább 2 éve rendelkezik Budapest XXIII. kerületében lakcímmel és ott életvitelszerűen tartózkodik,
– családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 550 %-át, 156.750.-Ft egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 600 %-át, 171.000.-Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás egy adott naptári évben egy alkalommal adható.