logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Molnár-sziget déli csücsök és Déli temető tájépítész hallgatói vázlattervek

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, hogy az elmúlt fél évben a kerületi lakosságot is aktívan foglalkoztató területek rendezésének elősegítése érdekében szakmai munkakapcsolatot alakítottunk ki a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával. Egy hosszabb távon kialakítandó munkakapcsolat reményében még a tanév megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának dékánjával, hogy fiatalos, újszerű javaslatokat kérjünk a volt Délitemető, valamint a Molnár sziget déli csücskének területének környezetrendezését illetően.

A két területre 3-3 db koncepciót dolgoztak ki a hallgatók, melyeket egy tervbemutató fórum alkalmával képviselők, civil szervezetek részvételével 2012. január végén személyesen is bemutattak. Az elkészült tervek honlapon történő megjelentetésével szeretnénk a lakosság, kerületi szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleményét is kikérni, hogy a beérkezett észrevételeikkel, javaslataikkal, hozzászólásukkal segítsék a továbbtervezés folyamatát. A tervekkel kapcsolatban beérkezett észrevételek összegyűjtését követően szeretnénk véglegesíteni azokat a koncepcionális irányokat, melyekre a hallgatók részletesebben kidolgozott terveket készíthetnek. A részletesebben kidolgozott tervek lakossági fórumon történő bemutatására ezután szeretnénk sort keríteni.

Az elkészült vázlattervek megtekinthetők az alábbi linkekre történő kattintással:

1. Molnár sziget déli csücsök 1. változat, Molnár sziget déli csücsök 1.változat – poszter.jpg

2. Molnár sziget déli csücsök 2. változat, Molnár sziget déli csücsök 2.változat – poszter.jpg

3. Molnár sziget déli csücsök 3. változat, Molnár sziget déli csücsök 3.változat – poszter.jpg

4. Délitemető 1. Változat,  Délitemető 1.változat – poszter.jpg

5. Délitemető 2. Változat, Délitemető 2.változat – poszter.jpg

6. Délitemető 3. Változat, Délitemető 3.változat – poszter.jpg

Az anyagokkal kapcsolatos észrevételeit, hozzászólásait megteheti az alábbi e-mail címre történő üzenet elküldésével: foepitesz@ph.soroksar.hu