logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Helyi gyermeknevelési települési támogatás

Helyi gyermeknevelési települési támogatás

A tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.

A jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 550 %-át, 156.750 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át, 171.000 Ft-ot és magasabb összegű családi pótlékban részesül. Továbbá a kérelmező, valamint családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek

Nem állapítható meg a támogatásra való jogosultság, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnik vagy ha a gyermek nagykorúvá válik.

A támogatás mértéke havi 15.000 Ft.