logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

Ingatlanok bérbe-, haszonbérbe adása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, belterületi ingatlanok (kivéve lakások) hasznosítása bérbeadás útján.

Kérelmezők köre:
– természetes személyek
– jogi személyek (átlátható szervezetek)

Eljárás megindítása: Kérelem

Benyújtandó iratok köre: Kérelem, személyes okmányok/jogi személy esetén cégkivonat, aláírásminta, képviselő személyes okmányai

Illetékfizetési kötelezettség: nincs

Kedvezmények, mentességek: nincs

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező-, és erdőgazdasági hasznosítású és/vagy a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján „külterület” vagy „zártkert” megjelölésű telekingatlanokat az Önkormányzat 5 éves időtartamra, de legfeljebb 2025. december 31. napjáig szóló rekreációs célú földhasználati szerződés keretén belül hasznosítja. Ezen ingatlanok más célra illetve hosszabb időtartamra nem bérelhetők.

Kapcsolódó helyi jogszabályok, határozatok:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) Ök. rendelet
300/2018. (VII.10.) Ök. határozat a bérleti és haszonbérleti díjak megállapításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 171/2020. (IV.14.) számú határozata

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok:
1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig)
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)
2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról