logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Ingatlanok értékesítése

Az Önkormányzat tulajdonában lévő kül-, illetve belterületi ingatlanok értékesítése

Árverésen/pályázaton kívüli értékesítés (25 millió forint feletti ingatlanérték esetén nem lehetséges!):

Kérelmezők köre:
– természetes személyek
– jogi személyek (átlátható szervezetek)

Eljárás megindítása: Kérelemmel

Benyújtandó iratok köre: Kérelem, személyi okmányok/jogi személy esetén cégkivonat, aláírásminta, képviselő személyes okmánya

Egyéb fizetési kötelezettség:
– értékbecslési költség 50%-ának megfizetése (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)
– adásvételi szerződés bonyolítási költsége 35.000,-Ft

Kedvezmények, mentességek:  nincs

Árverés/pályázat keretében történő értékesítés:

Részvételi feltételek:
– árverési/pályázati kiírás szerint

Eljárás megindítása: árverési/pályázati kiírás szerint

Benyújtandó iratok köre: árverési/pályázati kiírás szerint

Egyéb fizetési kötelezettség:
– árverési/pályázati dokumentáció megvásárlása
– árverési előleg/pályázati biztosíték megfizetése
– adásvételi szerződés bonyolítási költsége árverési/pályázati kiírás szerint

Kedvezmények, mentességek: nincs

Kapcsolódó helyi jogszabály:
– 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok:
– 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
– 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
– 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
– 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (termőföld esetén alkalmazandó)