logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Internet támogatás

Internet támogatás

 

A kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt internet támogatást az Önkormányzat jegyzője által végleges határozattal megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy részére lehet – kérelmére – megállapítani.

Az internet támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

A jogosultság abban az esetben állapítható meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 145%-át.

Az internet támogatás mértéke havonta az internet-előfizetés havi díjának 100 %-a, de legfeljebb 5.000,- forint.

A kérelemhez mellékelni kell:
a) a szolgáltatóval a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó nevére internet szolgáltatásra megkötött szerződést és a kérelem benyújtását megelőző hónap internet-előfizetési számláját,
b) amennyiben a gyermek betöltötte a 16. életévét csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, valamint a család jövedelemigazolását.