logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében polgárjogi megállapodás alapján

Jogosultsági feltételek
– egyéni vállalkozók
– jogi személyek (átlátható szervezetek)

Eljárás megindítása:  Kérelemmel

Benyújtandó iratok köre:  Kérelem, polgárjogi megállapodás 1 eredeti példányban

Illetékfizetési kötelezettség: A bérleti jogot megszerző félnek a bérleti jog megszerzése ellenében egyszeri lebonyolítási költséget kell fizetni, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor sem követelhető vissza. A lebonyolítási költség díja 50.000,- Ft.

Kedvezmények, mentességek: nincs

Kapcsolódó helyi jogszabály:
– 33/2012. (VII.13.) Ök rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok:
– 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
– 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról
– 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
– 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)