logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

A karácsonyhoz kapcsolódó támogatás (a továbbiakban: karácsonyi támogatás) a szociálisan rászorult kérelmezők részére nyújtott pénzbeli ellátás.

A karácsonyi támogatás igénylésére vonatkozó kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, minden év szeptember 1. napjától november 30. napjáig.

A kérelem elbírálásához csatolni kell a jövedelemigazolást.

A karácsonyi csomag azon kérelmező részére állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 600 %-át,171.000.-Ft egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 650 %-át,185.250.-Ft nem haladja meg. A támogatás mértéke 20.000.-Ft.