logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

Közmeghallgatással kapcsolatos tájékoztatás

 

Tisztelt Soroksári Polgárok!

Önkormányzatunk kiemelkedően fontosnak tartja a kerületben élők problémáinak, véleményének és közérdekű javaslatainak megismerését. Amint azt tapasztalhatták, a lakosság, a társadalmi- és gazdálkodó szervezetek közvetlen tájékoztatását és véleményük kifejtésének lehetőségét e választási ciklusban lakossági fórumok, a széles körben népszerűnek bizonyult ún. „Konzultációs kérdőív” kiküldése és kiértékelése útján is biztosította Soroksár Önkormányzata. Ugyanezen célokat szolgálja az évente kötelezően megtartandó közmeghallgatás intézménye is.

A mindenki által ismert járványügyi helyzet és az ennek okán Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület ezévi munkatervében 2021. június 8. napjára tervezett közmeghallgatás hagyományos, személyes jelenlét melletti megtartására nincs lehetőség, ezért annak megtartására online közmeghallgatás formájában kerülhet sor, amelynek keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket a következő módokon juttathatják el az Önkormányzat felé:

  • Elektronikus úton: a kozmeghallgatas@ph.soroksar.hu e-mail címre küldött, „KÖZMEGHALLGATÁS” tárgyú elektronikus levélben, legkésőbb június 7. napján 16.00 óráig.
  • Írásban:
    • a Polgármesteri Hivatal főépületének (1238 Budapest, Grassalkovich út 162.) portáján elhelyezett levelesládába a kérdező nevével és lakcímével, valamint „KÖZMEGHALLGATÁS” felirattal ellátott, zárt borítékban elhelyezve legkésőbb június 7. napján 16.00 óráig,
    • postai úton: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere, 1734 Budapest, Pf. 111. postacímre küldve, a borítékon a „KÖZMEGHALLGATÁS” szó feltűntetésével úgy, hogy az legkésőbb június 7. napján a Polgármesteri Hivatalba érkezzen.

A közérdekű kérdésekre, felvetésekre vonatkozó válaszok, tájékoztatás 2021. június 8. napján 18:00 órai kezdettel a YouTube nyilvános videómegosztó webhelyen a Soroksár Tv csatornán, valamint a Facebook Soroksár oldalán tekinthetők meg. A kérdéseiket, javaslataikat írásban feltevők postai úton, nevükre szóló választ kapnak.

Az ismétlődő, vagy ugyanazon tárgykörre vonatkozó kérdések az online közmeghallgatás során nem egyenként, hanem témájuk szerint csoportosítva kerülnek megválaszolásra.

2021. május 13

                                                                              

Bese Ferenc s.k.

polgármester

A hivatalos hirdetményt itt olvashatják