logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Közterület-használati hozzájárulás

Közterület-használati hozzájárulás
Hatósági és Adóosztály
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Gavaldi László
osztályvezető
E-mail: gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2100/312 Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Tőkés Norbert osztályvezető-helyettes E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu

 

289-2100/341 Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Feurer Melinda
osztályvezető-helyettes
E-mail:feurer.melinda@ph.soroksar.hu 289-2100/373 Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Zwickné Csendes Eszter E-mail: csendes.eszter@ph.soroksar.hu 289-2100/328 Grassalkovich út 170. I. em. 107.
Szárazné Torkos Mariann E-mail: torkos.mariann@ph.soroksar.hu 289-2100/349 Grassalkovich út 170. I. em. 107.

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.

Budapest XXIII. kerületében található közterületek használatának feltételeit Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2021. (XI.10.) számú önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet megtekinthető az alábbi linken:

https://soroksar-pmh.hu/budapest-fovaros-xxiii-kerulet-soroksar-onkormanyzata-kepviselo-testuletenek-372021xi10-onkormanyzati-rendelete-a-kozteruletek-hasznalatarol-es-a-kozteruletek-hasznalatanak-rendjerol-3466/

A közterület-használati engedély kiadása kérelemre történik. A kérelmet írásban, személyesen, postai úton vagy – az elektronikus ügyintézés szabályai szerint – elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztályára kell benyújtani a közterület-használat megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal. A közterület használati kérelmet e-mail-ben nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg. Az elektronikus ügyintézés az adószámmal rendelkező ügyfelek esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik. Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír szolgáltatással beküldött irat is.

e-Papír: https://epapir.gov.hu Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Településüzemeltetési ügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.

Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja, illetve a rendezvény szervezőjének vagy a helyi termelői piac üzemeltetőjének. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek, vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok:
helyszínrajz; Rendezvény esetén a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát is kérjük feltűntetni!
– a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolata, amennyiben az közhiteles nyilvántartásban nem szerepel;
az építési engedélyhez kötött építmény közterületen történő elhelyezése esetén vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében, ha az építtető nem személyesen vagy törvényes képviselő útján jár el, az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a végleges építésügyi hatósági engedély

Kérelem nyomtatvány