logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Lakáscélú támogatás

Lakáscélú támogatás

Jogszabályi háttér:
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete.

A kérelem benyújtása:
Személyesen, ügyfélfogadási időben az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon történik.

Beadási határidő: tárgyévenként egyszer, március 1-jéig,

A helyi támogatás összege legfeljebb:
– új vagy használt lakás, családi ház építéséhez, vásárlásához, emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéséhez 2.000.000,- Ft,
– lakás, családi ház bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához 1.000.000,- Ft.

A helyi támogatás mértéke az összköltség 20%-áig terjedhet. A támogatás kamatmentes, de visszatérítendő kölcsön, mely legfeljebb 10 évre nyújtható. A nyújtott összegre az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, melynek költsége (igazgatási szolgáltatási díj) a kérelmezőt (adóst) terheli. A visszafizetést követően a törléssel kapcsolatban felmerülő igazgatási szolgáltatási díj szintén az adós költsége.

A támogatási cél megvalósulását számlával, adásvétel esetén tulajdoni lappal kell igazolni a folyósítás napját követő 1 éven belül.

A kölcsönszerződésben foglaltak nem teljesítése a szerződés felmondását vonja maga után.

Jogosultsági feltételek:
A kérelmet a Budapest területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyek nyújthatják be.

Támogatásra az jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének (jelenleg: 28.500,- Ft) kétszeresét, vagyis az 57.000,- Ft-ot, és nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének tizennégyszeresét, azaz a 399.000,- Ft-ot.

A kérelmezőnek saját tulajdonú, végrehajtási jog bejegyzéstől mentes ingatlannal, de legalább az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Benyújtandó iratok köre:
– jövedelemigazolások
– nyilatkozat az esetlegesen munkáltatótól kapott kölcsönről
– élettársi nyilatkozat
– 14 éven felüli – nappali tagozatos – gyermek iskolalátogatási igazolása
– nem helyi lakos esetén az illetékes kerületi önkormányzat igazolása, hogy részesült-e támogatásban
– 300 m2 hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, továbbá bővítés, emeletráépítés és építési engedély-köteles tetőtér-beépítés esetén jogerős építési engedély + tervrajz + műszaki leírás
– vásárlás esetén adásvételi szerződés
– részletes költségvetés az elvégzendő munkákról

Illetékfizetési kötelezettség: nincs

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje: A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
e–Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap