logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítése

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítése

Eljárás megindítása: Kérelem/árverési hirdetmény/pályázati kiírás alapján

Benyújtandó iratok köre: Kérelem, illetve az árverési hirdetményben illetve pályázati kiírásban foglaltak szerinti dokumentumok

Kérelmezők köre:
egyéni vállalkozók
jogi személyek (átlátható szervezetek),
természetes személyek.

Egyéb fizetési kötelezettség:
– kérelemre induló értékesítés esetén kérelem benyújtásával egyidejűleg értékbecslési költség 50%-ának megfizetése (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül), árverési vagy pályázati úton történő értékesítés esetén az árverési hirdetmény/pályázati kiírás szerinti fizetési kötelezettségek
– adásvételi szerződés bonyolítási költsége: árverési vétel esetén 60.000,- Ft, árverésen kívüli, kérelemre történő értékesítés esetén 35.000,-Ft

Kedvezmények, mentességek: 31/2004. (IV.30.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint

Kapcsolódó helyi jogszabály:
– 31/2004. (IV. 23) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről

Kapcsolódó nem helyi jogszabály:
– 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról