logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Mezőőri járulék

Mezőőri járulék

 

Jogszabályi háttér:
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
– Fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény,
– A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,
– A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet,
– Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 48/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelete.

Szükséges nyomtatványok:
Bejelentés letölthető nyomtatványok


Bejelentési határidő:
– A földhasználó vagy a tulajdonos tárgyév január 31. napjáig bejelentést szükséges benyújtani.
– A bekövetkező változásokról a változást követő 30 napon belül bejelentést kell tenni.

Járulékköteles ingatlan:
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. szerinti termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet a törvényben meghatározott erdőnek minősül.

Járulék fizetésére kötelezett:
A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett az a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos, aki a naptári év első napján a termőföld bejegyzett használója, tulajdonosa.
– Amennyiben az ingatlannak több földhasználója vagy tulajdonosa van, a földhasználói vagy tulajdoni arány szerint kell a járulékot megfizetni.

Kötelezettség keletkezés/megszűnése:
A járulékfizetési kötelezettség a földhasználati jogosultság/tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a földhasználati jogosultság/tulajdonjog megszűnik.

A mezőőri járulék alapja:
Az ingatlan m2-ben számított alapterülete.

A mezőőri járulék mértéke:
Minden megkezdett 100 m2 után: 6,00 Ft/100 m2/év (600,- Ft/ha/év)

A járulék megfizetése:
A mezőőri járulékot tárgyév április 30. napjáig egy összegben kell megfizetni az önkormányzat által elkülönítetten kezelt „Mezőőri járulék beszedése” elnevezésű számlájára

Kedvezmények, mentességek:
Mentes a járulék megfizetése alól az 1.000 m2-t el nem érő ingatlan földhasználója, tulajdonosa.
– A járulék összegét a jegyző kérelemre, különösen indokolt esetben csökkentheti vagy elengedheti. Különösen indokolt esetnek minősül, ha a termőföldet ár- vagy belvíz sújtotta, ill. más jellegű elemi kár következtében a termés részben vagy egészben megsemmisül.

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje:  A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
ePapír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap