logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Munkakezdési hozzájárulás burkolatbontáshoz

Polgármesteri hatáskörbe tartozó közigazgatási hatósági eljárás. A hatáskört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1.) pontja, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 49/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 35. pontja állapítja meg.
 
Az eljárás leírása:
 
Az eljárás megindítása a kérelem beadásával kezdődik, melyet postai úton vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán keresztül kell benyújtani a tervezett munkavégzés megkezdése előtt minimum 30 nappal. Az ügyintézéshez szükséges adatok, dokumentumok, okmányok:
 
– Kérelem nyomtatvány pontosan kitöltve (2 példányban)
 
– Díjbekérő lap kitöltve (2 példányban)
 
– Kivitelezői nyilatkozat (a munkavégzésről és a keletkező hulladék elhelyezéséről)
 
– Engedélyezett közműegyeztetett kiviteli terv
 
– Jóváhagyott, érvényes forgalomtechnikai terv
 
– Közútkezelői hozzájárulás
 
– Tulajdonosi hozzájárulás
 
 
Fizetési kötelezettség: Budapest Főváros XXIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott igénybevételi díjat kell fizetni.
Ügyintézési határidő: 30 nap. Az igénybevételi díjat a munkakezdési hozzájárulás kiadása előtt meg kell fizetni.
 
Az eljárás illetékmentes.