logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján.

Kérelmezők köre:
– egyéni vállalkozók
– jogi személyek (átlátható szervezetek)
– természetes személyek

Eljárás megindítása: Kérelem/árverési hirdetmény/pályázati kiírás alapján

Benyújtandó iratok köre: Kérelem, illetve az árverési hirdetményben illetve pályázati kiírásban foglaltak szerinti dokumentumok

Illetékfizetési kötelezettség:  nincs

Kedvezmények, mentességek:  nincs

Egyéb fizetési kötelezettség:
– kérelemre induló értékesítés esetén kérelem benyújtásával egyidejűleg értékbecslési költség 50%-ának megfizetése (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül), árverési vagy pályázati úton történő értékesítés esetén az árverési hirdetmény/pályázati kiírás szerinti fizetési kötelezettségek
– adásvételi szerződés bonyolítási költsége: árverési vétel esetén 60.000,- Ft, árverésen kívüli, kérelemre történő értékesítés esetén 35.000,-Ft

Üres helyiség árverés útján adható bérbe.

Kapcsolódó helyi jogszabályok:
– 33/2012. (VII.13.) Ök. rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
– 43/2011. (XI.18.) Ök. rendelet Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok:
– 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
– 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
– 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
– 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról