logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Nyilvántartások jegyzéke

Belső ellenőrzés által vezetett nyilvántartások

– Lefolytatott belső ellenőrzések

Jogi és Személyügyi Osztály által vezetett nyilvántartások

– képviselő-testületi, bizottsági határozatok nyilvántartása

– helyi önkormányzati rendeletek nyilvántartása

– iktatott iratok nyilvántartása (iktató program)

– beérkezett levélpostai küldemények nyilvántartása (érkeztető program)

– szerződések nyilvántartása

– személyzeti adatok nyilvántartása,

– szabadságengedélyek nyilvántartása

– köztisztviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,

Polgármesteri Kabinet által vezetett nyilvántartások

– XXIII. kerületben tevékenykedő Civil szervezetek nyilvántartása,

– az európai uniós pályázatok nyilvántartása,

– hazai pályázatok nyilvántartása,

– Soroksár név használatára jogosultak nyilvántartása

– soroksári címer használatára jogosultak nyilvántartása

– beérkező számlák nyilvántartása,

Pénzügyi Osztály által vezetett nyilvántartások

– szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

– beérkezett számlák nyilvántartása

– költségvetési bevételek és kiadások nyilvántartása

– munkáltatói kölcsönök nyilvántartása

Városüzemeltetési Osztályon vezetett nyilvántartások

– építés, bontás és használatbavétel nyilvántartása lakóépületekről, lakásokról (KSH által kibocsátott adatlapokon történik)

– építésügyi hatóság építmény-nyilvántartása,

– építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartása,

– építésügyi bírság nyilvántartása,

– építésügyi hatóság településrendezési nyilvántartása,

– az építésügy, a településfejlesztés és településrendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása,

– KÖZTART

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály által vezetett nyilvántartások

– Önkormányzati tulajdonú lakások nyilvántartása (lakbérek),

– önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása (bérleti díjak),

– ÁFA nyilvántartás (bejövő és kimenő számlák),

– Önkormányzat kezelésében álló társasházak nyilvántartása (közös költség),

– Magántulajdonosok lakásvételár törlesztésével kapcsolatos nyilvántartás

– beérkező számlák nyilvántartása

– dolgozók felhasználói jogosultságának nyilvántartása

– feladatspecifikus programokon belüli felhasználói jogosultságok nyilvántartása

– hardver eszközök és OEM szoftverek nyilvántartása

– szoftverek nyilvántartása

Hatósági és Adóosztály által vezetett nyilvántartások

– anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása,

– nyilvántartás az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről,

– anyakönyvi névmutatók,

– címnyilvántartás,

– nyilvántartás a piac fenntartójáról, vásár rendezőjéről,

– XXIII. kerület területén működő, megszűnt üzletek nyilvántartása,

– XXIII. kerület területén működő kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított magánszálláshelyek nyilvántartása,

– Telepekről vezetett nyilvántartás (2009. március 31-től),

– Központi Szabálysértési Nyilvántartás,

– adózói törzsadat nyilvántartás,

– adóhátralékok nyilvántartása,

– bevételek nyilvántartása,

– behajthatatlan tartozások nyilvántartása,

– elévült tételek nyilvántartása,

– jelzálogjoggal érintett ingatlanok nyilvántartása,

– önálló bírósági végrehajtónak átadandó tételek nyilvántartása

Szociális és Köznevelési Osztály által vezetett nyilvántartások

– szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása,

– védelembe vett gyermekek nyilvántartása,

– jegyző által engedélyezett gyermekjóléti szolgáltató tevékenységről és az ellenőrzéssel kapcsolatos döntésről nyilvántartás,

– nyilvántartás a szociális ellátásra való jogosultságról,

– közfoglalkoztatási terv,

– nyilvántartás a közgyógyellátásról (ellátottak, gyógyszerkeret, igazolvány száma),

– nyilvántartás a szociálisan rászorult személyekről,

– nyilvántartás a hadigondozásba vett személyekről

– nyilvántartás a tanköteles gyerekekről

Főépítész Iroda által vezetett nyilvántartások

– Településfejlesztési, – és rendezési tervek nyilvántartása