logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Oltási támogatás

Oltási támogatás

Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló pneumococcus baktérium elleni oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat teljes vételárának költségét támogatja a 0-18 életév közötti gyermek, illetve a 65. életévet betöltött személy esetén.

A jogosultság feltételei:
a) a szülő, törvényes képviselő, illetve a 65. életévet betöltött kérelmező, aki az Önkormányzat közigazgatási területén legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik
b) A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 550 %-át 156.750 Ft-ot, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 600 %-át 171.000 Ft-ot nem haladja meg.
c) a kérelmező igazolja a háziorvos által kiállított okirattal az oltóanyag beadását
d) a kérelmező csatolja a kérelemhez a gyógyszertári kérelmező nevére szóló számlát az oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat ellenértékének megfizetéséről
e) a támogatás iránti kérelem benyújtására az oltás, illetve oltás sorozat beadását követő 60 napon belül van lehetőség

A támogatás mértéke az oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat térítési díja.