logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Pályázati felhívás Bursa Hungarica Ösztöndíjra

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022. évre:
– felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére („A” típusú pályázat), valamint
–  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.)

A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani (1239 Budapest, Hősök tere 12. fszt.) Érdeklődni a 289-2100/209 m. telefonszámon lehet.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázatok elbírálására, meghatározott szempontok alapján – a pályázók és a velük együtt élő közeli hozzátartozók szociális és jövedelmi viszonyaira tekintettel – az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek és a pályázati űrlapminta az alábbi mellékletekben tekinthető meg.

Pályázati kiírás “A” típusú pályázathoz

Űrlap “A” típusú pályázathoz

Pályázati kiírás “B” típusú pályázathoz

Űrlap “B” típusú pályázathoz