logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2024. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az önkormányzat céljait elősegítő programok megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) programjaira és támogatott tevékenység folytatásához szükséges költség biztosítására

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
– Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését elmulasztotta.
– A pályázó egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat, amely a tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.
– Az elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem adható.
– A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 1. melléklete szerinti Pályázati Űrlapon kell benyújtani egy eredeti példányban.
– A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati célhoz, külön jelölve az önrész és az igényelt támogatás összegét.

A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület a pályázatok benyújtási határidejét követő első munkaterv szerinti- novemberi- ülésén dönt.

A határidőn túl beérkezett pályázatok – érdemi vizsgálat nélkül – elutasításra kerülnek.


A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot pályázati űrlapon kell elkészíteni.

A pályázatot személyesen, 1 példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal civil – és sport referense: Jeszenszky Rózsa részére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I/10.)

A pályázatok benyújtásának határideje:
2023. október 2. hétfőn munkaidő végéig (18 h-ig)

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap átvehető: a polgármesteri titkárságon vagy letölthető a https://soroksar.hu/palyazati-felhivas-civil-szervezetek-2024-evi-tamogatasara/honlapról.

További információk a 06-30-5846-747-es telefonszámon kérhetők.

 

Pályázati űrlap