logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Pályázati kiírás intézményvezetők és sportszakemberek részére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
23/2019.(IX.20.) számú kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló  önkormányzati rendelete  alapján
meghirdeti

 

“Iskolai diáksport és kerületi utánpótlás támogatásért”
2024. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

 

 Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő   intézményvezetők
Az elismerő cím pályázási feltétele:
az adott tanévben a kötelező feladatokon túlmenő támogatása az iskolai diáksportnak, a kerületi sporteseményeknek és a diák sportolók felkészülésének.

 

“Iskolai diáksport és kerületi utánpótlás nevelési munkáért”
2024. évi kerületi elismerő cím pályázatát.

 

Pályázók köre: XXIII. kerület  közigazgatási területén  működő  oktatási intézményekben tevékenykedő sportszakemberek (Testneveléssel és diáksporttal foglalkozók)
Az elismerő cím pályázási feltétele:
az adott tanévben a kötelezően előírt testnevelési és sportfeladatok ellátásán túl, kötelezettségét  meghaladó  részvétele  az iskolai diáksport működtetésében  és munkájával a tanítványainak  sportszeretete   is és a  rendszeres sportolásának elősegítése.

 

„Kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport munkáért”
2024. évi kerületi elismerő cím pályázatát

Pályázók köre:  XXIII. kerület  közigazgatási területén kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport munkát végző sportszakemberek (Edzők)
Az elismerő cím pályázási feltétele:
természetes személy, aki a kerület közigazgatási területén kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport munkát végez egyesületében, sportlétesítményben.

Az elismerő címekre természetes és jogi személyek tehetnek   javaslatot írásban rövid indoklással 2024. május 13-ig (hétfő) 12 óra,  amit a  Polgármesterhez kell benyújtani  Polgármester Hivatal 1239 Budapest  Grassalkovich út 162. címre.

A beadási határidő után, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni.

Figyelem: A pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a kitüntető címek elnyerését!

A kitüntetettek levélben értesülnek a díj átadásának helyéről és időpontjáról