logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

Pályázatot hirdet a Soroksár Sportjáért Közalapítvány

Soroksár Sportjáért Közalapítvány
Kuratóriuma
pályázatot hirdet
sporteszköz-, sportfelszerelés vásárlására, sporttevékenység támogatására

Soroksáron bejegyzett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek, kerületben életvitelszerűen lakó egyéni sportolók, valamint a verseny-, szabadidősport területén munkát végző, kerületi intézményben oktató tanárnak, edzőnek.

 a pályázó személy vagy sportszervezet pontos adatait (18. életévét be nem töltött pályázó esetén a szülő/törvényes képviselő adatait is), a pályázó eddigi sporttevékenységét és az elért eredmények rövid leírását, az igényelt támogatás összegét, annak tervezett felhasználását, egyesület, sportszövetség véleményét, a pályázat benyújtásának napját, a pályázó aláírását, az egyesület, sportszövetség pecsétjét, aláírását, valamint a pályázat elbírálásához szükséges nyilatkozatot, illetőleg a pályázó (18. életévét be nem töltött pályázó esetén a szülő/törvényes képviselő) által aláírt támogatási szerződést 2 példányban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október  11.

 Az előterjesztett pályázati adatlapot a hozzá kapcsolódó nyilatkozatokkal, valamint a 2 példányban aláírt támogatási szerződést, illetőleg az elszámolás során az eredeti, pályázó nevére szóló számlákat személyesen a közalapítvány titkárhoz Asztalos Krisztinához  szíveskedjen eljuttatni.

 Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Hősök tere 12. I. em. 15. iroda
előzetesen egyeztetett időpontban a 06-1-289-2100, mellék: 107

 A pályázati adatlapot és a támogatási szerződést, valamint a pályázás és elszámolás szabályaira vonatkozó tájékoztatót letölthetik a

www.soroksar.hu

 oldalról, vagy a titkárától – előzetes időpontegyeztetést követően – személyesen átvehetik.

 A pályázatot a kuratórium a 2021.10. 21. napi ülésén bírálja el. A pályázatok elbírálását követően a pályázók a megadott e-mail címen, e-mail cím hiányában postai úton kerülnek kiértesítésre.

 A pályázat útján elnyert támogatás elszámolásának határideje: 2022. 01. 30.

 Tüskés Józsefné
elnök s.k.

Támogatási szerződés

Pályázati adatlap