logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Parlagfű és a zöldfelületek kaszálása a kerületben

Parlagfű és a zöldfelületek kaszálása a kerületben

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglaltak szerint:
„17. § (4) A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (általánosságban október 15-ig) folyamatosan fenntartani.”

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint:
„3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről.”

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az 2008. évi XLVI. tv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell elrendelni.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja értelmében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdése alapján belterületen, a növényvédelmi tevékenység keretében, a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése tekintetében.

A közérdekű védekezést belterületen a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint a jegyző rendeli el.

Parlagfű bejelentése:
– személyesen, vagy meghatalmazottja útján írásban az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben,
– postai úton,
– e-mail formájában az ügyintéző e-mail címére,
– Hivatali kapun keresztül,
– az Országos Parlagfű Bejelentő rendszeren keresztül.

Az ügyintézési határidő: 8 nap

Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
– Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
– A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
– A közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet
– Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet