logo
2023. december 4., hétfő |
Barbara, Borbála napja

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

 

Az Szt. 45. § (4)-(6) bekezdésekben foglalt rendelkezésekre figyelemmel rendkívüli települési támogatást kell nyújtani, eseti jelleggel, azon kérelmező részére, aki egy előre nem látható esemény miatt, időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át 142.500 Ft/fő, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 550 %-át 156.750 Ft/fő nem haladja meg.

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a jóváhagyott döntést követően 30 napon belül ismételten benyújtott kérelmére rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

A támogatás összege az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az adott naptári évben nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át 114.000 Ft-ot.