logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Vis Maior települési támogatás

Vis Maior települési támogatás

 

Vis Maior települési támogatás iránti kérelem nyújtható be, ha az Önkormányzat közigazgatási területén az előre nem látható és el nem hárítható külső okként kárt szenvedett önkormányzati és magántulajdon olyan mértékben károsodott, ami azonnali helyreállítást igényel.

A támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
a) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik vagy lakcímmel nem rendelkezik, de igazolható módon legalább három hónapja a rendkívüli vis maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen tartózkodik
b) a kérelem a káresemény bekövetkeztétől számított 5 napon belül nyújtható be
c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 600 %-át 171.000 Ft-ot, egyedülálló esetében a szociális vetítési alap összegének 650 %-át 185.250 Ft-ot nem haladja meg

A támogatás egy adott naptári évben egy alkalommal adható.

A támogatás mértéke:
a) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők esetében 200.000 Ft egy összegű vissza nem térítendő támogatás
b) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel nem rendelkezők, de igazolható módon legalább három hónapja a Vis Maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen tartózkodók esetében 100.000 Ft egy összegű vissza nem térítendő támogatás