logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Részletes választási tájékoztató

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára (vasárnap) tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. Ugyancsak április 3. napján országos népszavazásra is sor kerül, a Kormány által kezdeményezett, következő népszavazási kérdésekben:

 

 1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
 2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
 3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
 4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

 

Magyarország Alaptörvénye értelmében minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. Az országos népszavazáson részt vehet, aki az országgyűlési képviselők választásán választó lehet.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választhat és nem választható az, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

Az országgyűlési képviselő-választáson 199 képviselő kerül megválasztásra, közülük 106 képviselőt – egyéni választókerületenként 1-1 főt – közvetlenül választanak meg a választópolgárok, 93 képviselő pedig országos listáról – pártlistáról vagy nemzetiségi listáról – szerezhet mandátumot. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok egy egyéni képviselő-jelöltre és egy listára (pártlistára, vagy előzetes kérelmük alapján nemzetiségi listára), a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok egy pártlistára szavazhatnak. Az országos népszavazásra bocsátott kérdések egy külön szavazólapon fognak szerepelni, tehát a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok három, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok két szavazólapon adhatják majd le szavazataikat.

Kerületünk a Budapesti 17. sz. országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, Budapest XXI. kerülete, Csepel teljes területével együtt, melynek székhely-települése a XXI. kerület.

Az országgyűlési képviselők választása során a Nemzeti Választási Bizottság, a területi választási bizottságok (Budapesten a Fővárosi Választási Bizottság), az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok és a Szavazatszámláló Bizottságok működnek.

A Fővárosi Választási Iroda (FVI) elérhetőségei

Fővárosi Választási Bizottság (FVB)

 

Vezetője: dr. Számadó Tamás főjegyző

Elnök: Dr. Temesi István

Címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

           301. szobacsoport

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Telefon: 327-1177. Fax: 327-1855

Telefon: 327-1350, Fax: 327-1855.

E-mail: ügyfelszolgalat@budapest.hu

E-mail: FVB@Budapest.hu

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) a Csepeli Polgármesteri Hivatalban működik.

Az OEVI elérhetőségei

Az OEVB elérhetőségei

Vezetője: dr. Vincze Anikó jegyző

Elnöke: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

Címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Telefon: 427-6125

Telefon: 427-6125

Fax: 276-4768

Fax: 276-4768

E-mail cím: hvi@budapest21.hu

E-mail cím: hvb@budapest21.hu

Tájékoztatom Önöket, hogy kerületünkben Helyi Választási Iroda (HVI), azon belül pedig Választási Információs Szolgálat (VISZ) működik.

 

A Helyi Választási Iroda         címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

                                               telefonszáma: 289-21-00

                                               E-mail címe: hvi@soroksar.hu

Elérhetőségek:

 

név

telefon

e-mail

HVI vezetője

dr. Szabó Tibor jegyző

287-3152

jegyzo@ph.soroksar.hu

 

HVI helyettes vezetője

dr. Kelemen Henrietta aljegyző

289-2157

aljegyzo@ph.soroksar.hu

 

HVI vez.

helyettes

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető helyettes

289-2112

VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu

 

VISZ

Kisné Stark Viola osztályvezető

289-2138

Stark.Viola@ph.soroksar.hu

 

VISZ

Vittmanné Gerencsér Judit

osztályvezető helyettes

289-2112

VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu

 

           

ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL

A Magyar Posta 2022. február 11. napjáig kézbesítette a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőket azon választópolgárok szavazóköri névjegyzékbe vételéről, akik legkésőbb 2022. január 26. napjáig szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben.

Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26. napját követően kerül a település (esetünkben Budapest XXIII. kerület) szavazóköri névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda személyes ügyintézés esetén az értesítő átadásával, nem személyesen történő ügyintézés esetén az értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.

Az értesítő tartalmazza – többek közt – annak a szavazókörnek a sorszámát és a szavazóhelyiségnek a pontos címét, ahol az értesítő címzettje a szavazatát leadhatja, a szavazás idejét, valamint információt szolgáltat arról is, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített-e.

Az értesítő pótlását a Helyi Választási Irodától lehet kérni.

 

A MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL NEM RENDELKEZŐ MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE

Az érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok – amennyiben a korábbi választások alkalmával még nem kérték felvételüket a központi névjegyzékbe – 2022. március 9. napján 16.00 óráig nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Akik a korábbi választások alkalmával már regisztráltatták magukat, nincs tennivalójuk, automatikusan felkerülnek a levélben szavazók névjegyzékébe. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak.

 

A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok fő szabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.

Budapest XXIII. kerület szavazókörei:

 1. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Nyír u. 22. fszt. 1.
 2. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Nyír u. 22.fszt. 2.
 3. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Nyír u. 22.fszt. 3.
 4. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. fszt. 10.
 5. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. fszt. 11.
 6. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. fszt. 13.
 7. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. ebédlő
 8. sz. szavazókör: Szitás u. 99. Óvoda foglalkoztatóterem 2.
 9. sz. szavazókör: Csillag u. 1. Óvoda foglalkoztató terem 2.
 10. sz. szavazókör: Csillag u. 1. Óvoda foglalkoztatóterem 1.
 11. sz. szavazókör: Rézöntő u. 24. Óvoda foglalkoztatóterem 1.
 12. sz. szavazókör: Rézöntő u. 24. Óvoda foglalkoztatóterem 2.
 13. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola Táncsics M. u. 25-33. fszt. 17.
 14. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola Táncsics M. u. 25-33. fszt. 18.
 15. sz. szavazókör: Grassalkovich Antal Ált. Iskola Hősök tere 18-20. fszt. 2.
 16. sz. szavazókör: Templom u. 10. Óvoda, foglalkoztatóterem 1.
 17. sz. szavazókör: Grassalkovich Antal Ált. Iskola, Hősök tere 18-20. fszt. 1.
 18. sz. szavazókör: Szitás u. 99. Óvoda foglalkoztatóterem 1.
 19. sz. szavazókör: Templom u. 167. Óvoda foglalkoztatóterem 1.
 20. sz. szavazókör: Templom u. 167. Óvoda foglalkoztatóterem 2.
 21. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola Sodronyos u. 28. fszt. 20.
 22. sz. szavazókör: Mikszáth K. Általános Iskola Sodronyos u. 28. fszt. 21.

23 sz. szavazókör:         Mikszáth Kálmán Ált. Iskola Sodronyos u. 28. fszt 22.

 1. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola Sodronyos u. 28. fszt 19.

 

A SZAVAZÁS MÓDJA

FIGYELEM! A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a szavazóhelyiségekben egészségügyi védőmaszk viselése kötelező!

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

A 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.

A szavazólapok átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

A látássérült választópolgár – ha ezt előzetesen, legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig benyújtott kérelmével igényli – Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapokon szereplő egy jelöltre, a neve melletti, illetve egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Az országos népszavazási kérdésekre érvényesen a válaszlehetőségek (igen/nem) egyikéhez tartozó körben elhelyezett, egymást metsző két vonallal lehet.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy valamely szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – választópolgáronként és szavazólap-fajtánként egyszer – új szavazólapot ad ki.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 óra után – akár néhány perccel – érkezik, szavazatát akkor sem adhatja le, ha a szavazókör előtt a 19.00 óra előtt érkezők még sorban állnak.

 

ÁTJELENTKEZÉS

Ha a választópolgár a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel a választópolgár a kérelmében megjelölt magyarországi településen szavazhat. Ez irányú kérelmének legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodába, és ugyanezen időpontig van lehetőség az átjelentkezési kérelem módosítására is.

Az átjelentkezési kérelem visszavonására

 • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25. napján 16.00 óráig,
 • személyes benyújtás, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés) esetén 2022. április 01. napján 16.00 óráig

van lehetőség.

Kerületünkben az átjelentkezéssel szavazók a 17. sz. szavazókörben adhatják le szavazataikat.

 

SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.

A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi településen, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmének legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, és ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét. A külképviseleti névjegyzékből való törlését 2022. március 30. napján 16.00 óráig kérheti.

 

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be

 • levélben, vagy azonosítás nélküli elektronikus úton, melynek legkésőbb 2022. március 30. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához,
 • személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2022. április 01. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához,
 • elektronikus azonosítással elektronikus úton április 01. napján 16.00 órától április 03. napján 12.00 óráig a Helyi Választási Irodához (e határidőn belül benyújtott kérelmeket a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság bírálja el),
 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel az Ön részére kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás napján, legkésőbb 12.00 óráig.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét (Budapest esetén a kerületet is), személyi azonosítóját, továbbá – amennyiben a mozgóurnát nem lakcímére kéri – azt a pontos címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna igénylés okát.

FIGYELEM! Annak a választópolgárnak, aki mozgásában korlátozott, és nem a (bejelentett) lakcímére kéri a mozgóurnát, és tényleges tartózkodási helye nem az állandó lakóhelye szerinti szavazókör területén található, mozgóurna iránti kérelme egyúttal átjelentkezési kérelemnek is minősül, így kérelme ennek megfelelően kerül elbírálásra.

Aki tehát olyan címre szeretne mozgóurnát igényelni, mely az állandó lakcíme szerinti szavazókör területén kívül esik, kérelmének legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig be kell érkeznie a Helyi Választási Irodához, mivel a lakóhelytől eltérő helyen való szavazás érdekében átjelentkezésre 2022. március 25. napján 16.00 órát követően már semmilyen módon nincs lehetőség.

A mozgásában gátolt, átjelentkezett választópolgár részére a kijelölt 17. sz. szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság biztosítja a mozgóurnát.

 

KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Az átjelentkezésre és a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló, valamint a mozgóurna iránti kérelem a közös eljárásban lebonyolított mindkét választásra, így az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtania.

Átjelentkezési kérelmet, külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, mozgóurna iránti kérelmet az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül, levél útján a lakóhelye szerinti helyi választási iroda felé, személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelem az illetékes szavazatszámláló bizottság felé 2022. április 1. napján 16.00 órától április 03. napján 12.00 óráig a fent megjelölt internetes felületen keresztül, a szavazás napján pedig papíralapú kérelem formájában 6.00 órától 12.00 óráig írásba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel is benyújtható.

Az átjelentkezés iránti kérelem, a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár névjegyzékbe vétel iránti kérelme benyújtásához szükséges nyomtatvány, továbbá a mozgóurna iránti kérelem benyújtásához használható nyomtatvány letölthető a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról (https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek).

Papíralapú nyomtatványt a személyes ügyintézéshez a Helyi Választási Irodában (1239 Budapest Grassalkovich út 162. sarokbejárat), a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fsz. 3-4. sz. irodájában, valamint az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodában (1237 Budapest, Újtelep u. 2.) tudunk biztosítani.

 

HAJLÉKTALAN VÁLASZTÓPOLGÁROK SZAVAZÁSA

Tájékoztatom azon választójoggal rendelkező magyar állampolgárokat, akiknek lakcímbejegyzése csak a Budapest XXIII. kerület megnevezést tartalmazza, hogy részükre a szavazat leadására a 17. számú szavazókört (Grassalkovich Antal Általános Iskola, Bp. XXIII. ker. Hősök tere 18-20. fsz. 1.) jelöltem ki.

Választással kapcsolatos kérdésekben a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében állunk szíves rendelkezésükre.

 

dr. Szabó Tibor

jegyző

a HVI vezetője