logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

Szavazatszámláló bizottságokba lehet jelentkezni

 

 

 

A kerületben működő szavazatszámláló bizottságokba választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését várjuk, szavazatszámláló bizottsági tag tisztség betöltésére.

Magyarország Alaptörvényének vonatkozó rendelkezései értelmében 2022. április vagy május hónap egyik vasárnapi napján kerül sor az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására. A választási eljárásról szóló törvény alapján a Képviselő-testületnek az országgyűlési képviselők választásának kitűzését követően kell megválasztania a választások helyi lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságok tagjait. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása négy évre, a következő általános országgyűlési képviselő-választásra létrehozott szavazatszámláló bizottságok alakuló ülésének napjáig szól.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (esetünkben a kerületben) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, ennek megfelelően a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt. A törvény további kizáró okokat állapít meg a választási bizottságok választott tagjaira, így nem lehet a választási bizottság választott tagja: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, valamint – a közalkalmazott kivételével – a központi államigazgatási szervekről, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy sem.

Kérem, hogy aki munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, szíveskedjen jelentkezését az alábbi módok egyikén jelezni:

Személyesen Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sz. sarokbejárat) a Hivatal nyitvatartási idejében

Elektronikus levélben: a nap 24 órájában a VittmanneGerencser.Judit@ph.soroksar.hu, vagy a Scherer.Kinga@ph.soroksar.hu e-mail címen

Postai úton: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal – HVI

1734 Bp., Pf. 111.

Telefonon Vittmanné Gerencsér Judit (tel.:289-21-12 vagy 289-21-00/112 mellék), vagy Scherer Kinga (tel.: 289-21-00/111 mellék) a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a jelentkezéseket, illetőleg készséggel ad esetleges további kérdéseikre választ.

A jelentkezés során a kapcsolatfelvétel érdekében a következő adatok megadását kérjük: név, lakcím, telefonos elérhetőség, e-mail cím. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges nyilatkozatokat a Helyi Választási Iroda fogja eljuttatni a jelentkezők részére.

A jelentkezéseket legkésőbb 2022. január 15-éig várjuk!