logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

Szennyvízcsatorna tisztítóidom közterületen történő elhelyezése

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterületen történő elhelyezés esetén kell megkérni. A létesítéshez meg kell kérni a tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulást. Akkor engedélyezhető, ha a telken belül műszakilag nem megoldható a tisztítóidom elhelyezése.
 
Eljárás megindítása: kérelemre induló eljárás.
 
Benyújtandó iratok köre:
– A tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez szükséges mellékletek, adatok.
– A szennyvízcsatorna közterületen létesülő szakaszát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nek üzemeltetésre és kezelésre át kell vennie. Erről a nyilatkozatot a kérelemhez csatolni kell. E nélkül a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nem adható meg.
 
Illetékfizetési kötelezettség: lásd a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmeknél.
 
Letölthető formanyomtatvány: nincs.
 
Kapcsolódó helyi jogszabályok: lásd a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmeknél.
 
Kapcsolódó nem helyi jogszabály:
– 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100196.TV&celpara=#xcelparam
 
– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV&celpara=#xcelparam
 
– 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400019.KHV
 
– 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300058.KOR&celpara=#xcelparam