logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Szerződések

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek Szerződés értéke Szerződéskötés időpontja Szerződés módosítása Határozott idő esetén annak időtartama
Vállalkozási keretszerződés Gyorsszolgálati munkák elvégzése XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén Bp.Főv.XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft.

(vállalkozó)

7.900.000,- Ft (keretösszeg) 2013. január 14.   2013. 01. 14. – 2013. 12. 31.
Szállítási keretszerződés Papír, író- és irodaszer, kis értékű irodatechnikai gépek, számítástech. Papírárú beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. (megrendelő) – PBS Hungária Kft. maximum keretösszeg: nettó 6.000.000,- Ft 2013. január 14.   2013.01.14. – 2013. 12. 31.
Megállapodás Sportfeladatok ellátásáról és támogatásáról, valamint az ezzel összefüggő vagyonhasználatról Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2013. évre 40.000.000,- Ft támogatás
Módosítva: 45.000.000,-Ft-ra
2014. évre 50.000.000,-Ft                        2015. évre 50.000.000,-Ft
2016. évre 50.000.000,-Ft  2017. évre 30.000.000,-Ft

 

2013. január 15. 2.sz. módosítás: 2013. árpilis 18-án Változás: a megállapodás 10/a pontjában! 3.sz.módosítás: változott: 10/d pont, 11. pont 2013. október 14-én 4.sz. módosítás: 7.pont módosul: 2014. évre 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió Forint támogatást nyújt. 2014. január 21.

5.sz. módosítás: (2015. február 19.) 7. pont módosul: 2015. évre 50.000.000,- Ft támogatást biztosít.

6. sz. Módosítás 7. pont módosul: 2016. évre 50.000.000,-Ft támogatást biztosít.

7. számú módosítás (2017. február 22.) 7. pont módosul

2013. december 31.
Vállalkozási Keretszerződés Soroksári Hírlap lapszámainak nyomdai előkészítése, előállítása és a kinyomtatott lapszámok 2 budapesti helyszínre történő kiszállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv.

(megrendelő) – Online Lapcsoport Kft.

nettó 7.000.000,- Ft + kiszállítás szerződés szerinti költség 2013. január 27.   2013. 01. 27 – 2013. 12. 31.
Vállalkozási Keretszerződés Az Önkormányzat területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása Bp.Főv.XXIII.ker.

Sor.Önk. (megrendelő) – Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

6.000.000,- Ft (nettó) 2013.február 22.   2013. 02. 22. – 2013. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés A kerületi rendezvények technikai hátterének biztosítása az 1.sz. melléklet szerint (március 15., április7., május 1.,, május 3., június 4., június 5., június 22., szeptember 20-21-22., október 1., október 6., október 19., október 22., október 23., november 27., december 1-22.) rendezvények teljes technikai berendezések és felszerelések helyszínre szállítása, felszerelése, üzemeltetése, rendezvény végén azonnali leszerelése, lebontása, elszállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önk. (megrendelő) – High Sound System Bt. vállalkozási díj: bruttó 9.964.420,- Ft (rendezvényenkénti elszámolás) 2013. március 13.   2013. 03. 13. – 2013. 12. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés Bp. XXIII., 185154/0/A/5 hrsz. öröklakás Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önk. (eladó)

Herceg Mária Éva (vevő)

Ing. forgalmi értéke: 5.800.000,- vételár: 2.610.000,- Ft 2013. március 21.    
Ingatlan adásvételi szerződés Bp. XXIII., 185910/0/A/2 hrsz. öröklakás Bp. Főv. XXIII.ker. Sor.Önk. (eladó) Balogh Józsefné (vevő) Ing. forgalmi értéke: 5.300.000,- Ft vételár: 2.385.000,- Ft 2013. március 29.    
Megbízási keretszerződés Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft. A szerződésé keretösszeg 2013-ra 7.900.000,- Ft 2013. április 15.   2013. 04. 15. – 2013. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Polg.Hiv.Grassalkovich út 162. I.em. vízesblokk (női-férfi wc, ill. konyha) felújítása, és a  Grassalkovich út 170. sz. I.em. teakonyha kialakítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –  Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft. 5.260.016,- Ft + ÁFA 2013. április 15.   2013.04.15. – 2013. 05. 31.
Vállalkozási szerződés Soroksár Önkormányzat közig. határain belül szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram kiépítés, bontás,  villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása, ideiglenes áramellátás, ill. energiaellátást meghaladóan az összes felmerülő szerelési, karbantartási, valamint ügyeleti feladatok Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önk. –  Impulzív Kft. bruttó 7.012.333,- Ft 2013. április 24.   A szerződés határozott időre, az árajánlatkérésben megjelölt rendezvények áramellátásának biztosítására jön létre az ott meghatározott időtartamra
Vállalkozási szerződés Szilárdburkolatú és burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű, vagy burkolatlan parkolók karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – NATÓ Kft. A szerződéses keretösszeg 2013-ra nettó 70.000.000,- Ft 2013. május 6.   2013. 05. 06. – 2013. 12. 31.
Vállalkozási Keretszerződés szilárdburkolatú és burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű, vagy burkolatlan parkolók karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – NATÓ Kft. Keretösszeg: 70.000.000,- Ft 2013. május 6.   2013. május 6. – 2013. december 31.
Vállalkozási Szerződés XXIII.ker. Hősök tere – Templom u. által határolt Nagyboldogasszony Plébániatemplom körül elhelyezkedő zöldfelület kertépítészeti kivitelezési munkálatai Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Páter-Lián Kertészeti Nonprofit Kft. bruttó 8.235.188,- Ft 2013. május 13.   2013. május 13. – 2013. június 1.
 Vállalkozási Keretszerződés Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. tulajdonában lévő – intézményei, költségvetési szervei által használt (kivétel a Polg.Hiv.) épületei – épületek és a hozzájuk tartozó építmények karbantartási munkáinak, és az épületek, építmények egyes részei felújítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Tokodi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Keretösszeg: 14.900.000,- Ft + ÁFA 2013. május 17.   2013. 05. 17. – 2013. 12. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés A tulajdonosok tulajdonában lévő Ócsai út mentén fekvő 188007 hrsz-ú 3697 m nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megvásárlásáról Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (vevő) –

Stojka László (sz. 1938), Stojka Lászlóné (sz. 1941.), Stojka László (sz.1963) eladó

Vételár: 8.100.000,- Ft 2013. június 3.   2013. december 31.
Megbízási keretszerződés Önkormányzat tulajdonát képező társasházi alapító okiratok elkészítése, meglévő alapító okiratok módosítása a szükséges alátámasztó munkarészletekkel együtt, földhivatali ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéssel Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – dr. László Jenő ügyvédi iroda keretösszeg: nettó 4.000.000,- Ft 2013. június 10.   2013. június 10. – 2013. december 31.
Együttműködési „Megállapodás” BKISZ projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatornáinak megvalósításához szükséges önerő biztosításában való közreműködés Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapest Főváros Önkormányzata 73.238.350,-  Ft 2013. július 2.   BKISZ projekt pénzügyi zárása, de legkésőbb a kerületet érintő kivitelezői szerződés elzárása
Megállapodás A KEOP támogatási program keretében a Kerület területén megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatban Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapest Fővárosi Önkormányzat XXIII. kerületi Önkormányzat nettó építési ktg-ből nettő 6 %-ot vállal, 2013. évben 37.351.559,- 2014-ben 35.886.792,- Ft 2013. július 2.   2013. július 2. határozott idejű, a projekt lezárásáig előreláthatólag 2015. december 31.
Szolgáltatási Szerződés Televízióműsor-szolgáltatás, televízióműsor-készítési szolgáltatás, digitális televíziózás és televízióval kapcsolatos kábeles szolgáltatás nyújtása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Centrum Televízió Magyarország Kft. Átalánydíj bruttó 2.032.000,- Ft/hó kábeles szolgáltatás: bruttó 635.000,- Ft/hó 2013. július 4.   2013. július 5. – 2014. szeptember 30. vagy 2013. december 31.
Vállalkozási szerződés Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációjához vonatkozó tanulmány illetve tervdokumentáció elkészítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft. tanulmány: 2.500.000,- Ft + ÁFA

tervdokumentáció: 1.500.000,- Ft + ÁFA

2013. július 18.   2013. július 18. – 2013. július 30.
Vállalkozási Keretszerződés Bp.XXIII.ker. területén illegálisan lerakott veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása, elszállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – CSABA-R. Kft. szerződéses keretösszeg: nettó 16.700.000,- Ft 2013. július 22.   2013. július 22. – 2013. december 31.
Vállalkozási Keretszerződés Bp.XXIII.ker.

területén illegálisan lerakott veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – CSABA-R. Kft. szerződéses keretöszeg: nettó 16.700.000,- Ft 2013. július 22.   2013. július 22. – 2013. december 31.
Vállalkozási Szerződés Műfüves Futsal Labdarúgópálya építése Bp.XXIII., Haraszti út 26.sz. alatt Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – ECHO SPORT Kft. nettó 23.600.000,- Ft 2013. július 30.   2013. szeptember 2. – 60 naptári nap
Előfizetői szerződés 2. pontban részletezve leírt Microsoft termékek licenceinek szállítása, ill. ellenszolgáltatása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Tigra Computer-és Irodatechnikai Kft

nettó 13.485.000,- Ft 2013. szeptember 16.   2013.október 1 – 2014. szeptember 30.
Vállalkozási Szerződés Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 170. sz. épület lapostető csapadékvíz elleni szigetelés felújítási munkálatai Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

H + D Kft.

4.980.000,- Ft + ÁFA 2013. szeptember 16.   2013. szeptember 16 – 60 naptári nap
Tervezési Szerződés Gombosszeg u-Gombosszeg köz út-és csapadékvíz elvezés tervezése, engedélyeztetése, fapótlásii terv eng, közvilágítás ell, Irisz u-Köves u-Hrivnák Pál u Maros u-Irisz u- Szentlőrinci út közös út és csapadékvíz elvez. tervezése, engedélyeztetése, fapótlási tervek, engedélyzetetése, közvilágítási hálózat ell, esetleg áttervezése,Taling u-Mocsaras u, Turján köz, Konkoly köz, Vadrezeda köz és a Búzafű köz  és csapadékvíz elvez. tervezése, + eng, fapótlás, stb, eng., Temető sor út és csapadékvíz elvezetés tervezés és eng, Tószeg u és Ugarszél u út és csapadékvíz elvezetés terv + engedély, fapótlás eng, közműkiváltási tervek, + eng. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. bruttó 23.622.000,- Ft 2013. szeptember 20.   szerződés aláírását követően és mindennemű engedélyek beszerzését követő 180. nap
Vállalkozási Szerződés XXIII.ker. Rézöntő u. 22-26. sz. alatti épületkomplexum kazán rekonstrukciója (I.sz.Összevont Óvoda tagóvoda, Bölcsőde épület) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Zsiga-Zsiga Bt. nettó 7.098.581,- Ft 2013. október 4.   2013. október 4 – 60 naptári nap
Támogatási Szerződés A Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán három kórterem és a hozzájuk tartozó vízesblokk felújítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Rendelőintézet

5.900.000,-  Ft Elszámolási kötelezettség: 2014. január 31-ig 2013. október 10.   2013. október 10. – 2013. október 18.
Menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés Új járatszámú (135 és 135/A) autóbuszt igénybe vevő utasok számára díjmentes utazás biztosítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2.596.337,- Ft/hó + ÁFA 2013. október 16.   2013. december 1 –  határozatlan
Adás-vételi szerződés Soroksár Önkormányzatának „Tiszta Soroksárért Napok-fásítás” gömbjuhar, gombkőris, gömbakác, gömbszivarfa fagyal (összesen: 3500 db beszerzése) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Gera Tamás egyéni vállalkozó összesen: nettó 5.200.000,- Ft 2013. október 22.   2013. november 8.
Adásvételi szerződés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök és segédanyagok vásárlása

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal   –    EP-Copy Kft.

 

6.548.900,- Ft

 

2013. november 20.

 

   
Ingatlan

adásvételi szerződés

Bp. XXIII., 186082 hrsz-ú 640 nm alapterületű Szikes u. 6. ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Stöckl Ferenc 19.000.000,- Ft 2013. november 30.   2013. december 30.
Vállalkozási szerződés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2014.évi takarítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – MOLMA Kft. bruttó 12.700.000,- Ft/vé 2013. december 9.   2014. január 1. – 2014. december 31.
Adásvételi szerződés Porsche Inter Autó Hungaria Kft. Porsche M5 VW Crafter 35 Platós HT 2.0 CR TDI gépjármű bruttó 8.538.464,- Ft 2013. december 9.    
Szállítási Keretszerződés Papír-, író és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papíráru beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – Rent a Copy Kft. Keretösszeg: nettó 7.900.000,- Ft 2013. december 11.   2014. január 1. – 2014. december 31.
Ingatlan adásvételi szerződés Bp.XXIII., 185611 hrsz-ú 4218 nm alapterületű ingatlan, Arany János u. 1.sz. alatt Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Fehér Géza 95.000.000,- Ft 2013. december 18.   2013. december 18-tól a bank és köztartozás rendezése és törlése után a különbözet átutalása 8 napon belül
Vállalkozási szerződés Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. egyes objektumaival kapcsolatos portaszolgálati, személyi- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Pro Terminál Security Kft.

21.681.000,- Ft 2013. december 19.   2013. január 1. – 2014. december 31.
Vállalkozási szerződés Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. tulajdonában lévő Visegrád, Kálvária u.6. szám alatti üdülőépület felújítási munkálatai Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – BOGÁRDI-BAU Kft. 5.500.800,- Ft 2013. december 19.   2014. március 31.
Megbízási szerződés

 

„Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja” című városrehabilitációs projekt keretében a nem beruházási célú, közösségformáló, kiegészítő elemek és a projektmenedzsment feladatok ellátása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm.   –    Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

 

5.900.000,- Ft + ÁFA

 

2013. december 20.   2014. december 31.
Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás A Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út, Vecsés út – Török utca közötti szakaszának növényesítéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.   –    Budapest Főváros Önkormányzata 5.100.000,- Ft + ÁFA (Főv. Önk. költsv. előir.: 3.238,5 eFt + Bp. Főv. XXIII. ker. Sor. Önk.: 3.238,5 eFt) 2013. december 20.    
Tervezési Szerződés Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja projekthez engedélyezési, kivitelezési tervek, költségvetés elkészítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. bruttó 5.334.000,- 2013. december 20. Módosítás: 2014. március 3. Módosult: határidő: 2014. április 3-ra 2014. március 3.