logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

Szerződések

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek Szerződés értéke Szerződéskötés időpontja Szerződés módosítása Határozott idő esetén annak időtartama
Vállalkozási keretszerződés földmérési és épület felmérési munkák elvégzésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

GEO-IDEÁL Bt.

nettó 12.000.000,- Ft 2019.01.11. szerződés aláírásától 2019. 12. 31.-ig
Vállalkozási keretszerződés értékbecslés és igazságügyi szakvélemény készítése eseti megrendelés alapján Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft.

nettó 14.500.000,- Ft 2019.01.11. szerződés aláírásától 2019. 12. 31.-ig
Vállalkozási keretszerződés a Soroksári Hírlap nyomdai előkészítése, előállítása, nyomtatása, szállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

„X-REKLÁM” Kft.

10.730.000,- Ft + Áfa 2019.01.11. 2019. évre
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 2019. évben megrendezésre kerülő szerződés 1.1. pontjában jelölt rendezvényekhez virágok és virágdekorációk biztosítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Varga Ilona egyéni vállalkozó

nettó 5.000.000,-

Ft

2019. 01. 25. 2019. évre szóló
Vállalkozási szerződés Tündérkerttel kapcsolatos személy-és vagyonvédelmi feladatok megszervezése, és ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Pro-Terminal Globál Hungary Kft.

bruttó 22.828.910,- Ft 2019. 01. 28. 2019. 01. 01.-2019. 12. 31.
Támogatási szerződés sport és ifjúsági ügyek, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokra, diákolimpia események helyszínének biztosítása, önkormányzati sportfeladatok ellátására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

40.000.000,- Ft 2019. 01. 31. 2019.06.20.-án a szerződés 4. pontja Pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2020. március 31.
Támogatási szerződés utánpótlás-nevelés támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft.

26.000.000,- Ft 2019.02.06 Pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2020. március 31.
Szponzorálási szerződés sporttevékenység szponzorálására Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft.

42.000.000,- Ft + Áfa 2019.02.06. 2019. 01. 01. -2019. 12. 31.
Megállapodás csekély összegű (de minimis) támogatásról Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft.

22.223.000,- Ft 2019.02.06 szerződés aláírásának napjától 2019. 12. 31.-ig
Teljes ellátás alapú villamosenergia- vásárlási szerződés a szerződés 3.3 pontjában meghatározott felhasználási helyek vonatkozásában felmerülő teljes villamos energia

igény kizárólagos megvásárlására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

keret összeg

nettó 5.667.943,84 Ft

2019. 02. 06 2019. 04. 01.-2019. 12. 31.
Támogatási szerződés Sport-fejlesztési Program megvalósítására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

bruttó 18.000.000,- Ft 2019.02.12. 2019.06.24.-án

VII./ 1). pontja

2019. 06. 30-ai teljesítés 2019. 12. 31-ei elszámolás
Támogatási szerződés a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására Miniszterelnökség –

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.

871.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás 2019.03.07. 2019. 01. 02.-2019. 12. 31.
Megállapodás helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából cél szerinti támogatás Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.000.000,- Ft                    de minimis és 11.000.000,- Ft kulturális célú támogatás 2019. 03. 08 2019. 12. 31.
Megállapodás a Megállapodás 1. pontja szerinti tevékenységek támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

13.000.000,- Ft de minimis és

17.000.000,- Ft célszerinti

2019. 03. 12. a szerződés aláírásának napjától 2019. december 31-ig
Tervezési szerződés a Napsugár Óvodaépület tervezéséhez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

“MG Építész” Tervező és Szolgáltató Kft.

27.024.000,- Ft + Áfa 2019. 03. 13. szerződéskötéstől számított 120 naptári nap
Vállalkozási Keretszerződés Bp.Főv.XXIII.Ker. Soroksár Önkormányzatának tulajdonában, használatában lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáira eseti megrendelések alapján történő elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Demanding Build Kft.

keretösszeg: bruttó 30.480.000,- Ft 2019. 03. 25. 2019. 12. 31. szerződés aláírásának napjától 2019.12.31.-ig, vagy a keretösszeg kimerülésének napja
Kivitelezési szerződés “Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése” kivitelezési munkák elvégzésére a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott területen. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Colas Alterra Építőipari Zrt.

nettó 1.084.781.413,- Ft 2019.03.25 szerződéskötést követő 6 hónap
Megbízási szerződés Bp., XXIII. Ker. Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna építése projekt teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátása Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

Sugár-Terv Kft.

14.980.000,- Ft + Áfa 2019. 03. 26 2019. 03. 26. 2019. 04. -2019. 10. hó-ig
Vállakozási keretszerződés Budapest, XXIII. ker. területén illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása és lerakóhelyre történő elszállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

CSABA-R. Kft.

bruttó 16.510.000,- Ft 2019. 03. 27. 2019. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Soroksár Önkormányzatának intézményei területén lévő játszóterek (1.rész), illetve közterületi játszóterek (2.rész) egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Park – Komplex kft.

9.999.960,- Ft + Áfa 2019. 04. 04. 2019. 09. 30.
Támogatási szerződés felújítási munkákra, kivetítés tervezésére, közösségi célú konyha felszerelésére udvari játékok, szakipari munkák végzésére, stb. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia

6.500.000,- Ft 2019. 04. 05. elszámolás: 2020. 01. 31.
Tervezési

szerződés

Grassalkovich út 161-163. sz. 185876 hrsz. alatti ingatlanon álló teljes épületegyüttesre vonatkozó szakvélemények elkészítése és az életveszély elhárítási munkálataihoz szükséges tervek elkészítése és átadása. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

ME-GOLD 2002 Kft.

7.000.000,- Ft + Áfa 2019. 04. 08. 2019. 06. 30.
Vállalkozási keretszerződés Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR Kft.

bruttó 63.500.000,- Ft 2019. 04. 16. szerződés aláírásától 2019. 12. 31-ig
Vállalkozási keretszerződés Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR Kft.

bruttó 86.360.000,- Ft 2019. 04. 16. szerződés aláírásától 2019. 12. 31-ig
Megbízási szerződés Bp., XXIII. ker.-i belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában keretmegállapodás megkötésére  irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.

bruttó 10.160.000,- Ft 2019. 04. 24. megbízási szerződés aláírásának napjától az 1.1 pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárás lezárásáig.
Szerződés Közös tulajdont megszüntető Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Vevő –

Bp.Főv.Önkorm., mint Eladó

11.650.394,- Ft 2019.05.09
Megállapodás közhasznú tevékenység ellátásáról Soroksár közoktatásának, kultúrájának, közművelődésének fejlesztése érdekében támogatja a kerületi alapítványokat, civil szervezeteket, támogatja Galambos János Zeneiskola tanulóinak külföldi útjait Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért

  6.000.000,- Ft 2019. 05. 13 elszámolás 2020. 04. 30.
Megállapodás kerületi sport, egyéni sportolók, sportszervezetek támogatása, diák- és szabadidősport népszerűsítése, ezzel foglalkozó szervezetek támogatása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sportjáért Közalapítvány

6.000.000,- Ft 2019. 05. 14. 2019. 06. 24.-én módosult a megállapodás 4.b). pontja elszámolás 2020. 04. 30.
Megállapodás kerületi sport, egyéni sportolók, sportszervezetek támogatása, diák- és szabadidősport népszerűsítése, ezzel foglalkozó szervezetek támogatása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sportjáért Közalapítvány

DEPONÁTOR Kft.

6.000.000,- Ft 2019. 05. 14.  elszámolás 2020. 04. 30.
Tervezési szerződés XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatának területén lévő 7 db játszótér koncepciótervének, illetve kiviteli tervének elkészítésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Liget Tájépítész Iroda Kft.

bruttó 18.910.300,- Ft 2019. 05. 21. 2019. 09. 30.
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker. Szent László u. 16-18. sz. alatti melléképület bontása Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

Hernády-Antal Trans Kft.

5.000.000,- Ft + Áfa 2019. 05. 28. 2019. 07. 31.
Vállalkozási szerződés a Bp., XXIII. K. Grassalkovich 104. sz ingatlan kertépítészeti munkálatainak elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Park-Komplex Kft.

6.495.118,-Ft + Áfa 2019. 05. 31. 2019. 05. 15-2019. 07. 31.
Adásvételi szerződés konyhatechnológiai eszközök Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint

Vevő

Marton Manufaktúra Kft., mint Eladó

bruttó 11.025.878,- Ft 2019. 06. 03. 2019. 07. 31.-ig
Megbízási szerződés útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Bp., Főv. XXIII. K. Soroksár Önkormányzata részére Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Sugár-Terv Kft.

14.910.000,-Ft + Áfa 2019. 06. 21 2019. 12.19-én módosult.

1. sz. szerződésmódosítás: a szerződés 2.1. pontja szerint

2020. 04. 20-án módosult.

2. sz. szerződésmódosítás: a szerződés 3.5. pontja szerint

2019. 12. 31
Keretmegállapodás útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Bp., Főv. XXIII. K. Soroksár Önkormányzata részére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HE-DO Kft.

816.835.000,-Ft + Áfa 2019. 06. 24 2019. 12. 31
Vállalkozási szerződés “Budapest XXIII. kerület Orbánhegy “Csepel” és “Dunapart” jelű 20kV-os szabadvezeték hálózat kiváltás II. ütem (Sodronyos u.-Zsellér dűlő- Hungária köz által határolt terület) megépítése” Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

IMPULZIV Kft.

85.434.850,-Ft + Áfa 2019. 07. 02. 2019. 08. 31.
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker Grassalkovich út 104. sz. alatti Gondozóházban bútorok méretre gyártására és helyszíni beszerelésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

BOGÁRDI-BAU Kft.

7.675.500,- Ft + Áfa 2019. 07. 04. 2019. 08. 30.
Támogatási szerződés Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

Kardiológiai Belgyógyászati Osztályon betegszoba kialakítása, orvosi tartózkodó és mellékhelység kialakítása, ápolási eszközökkel, bútorokkal való felszereléshez

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

20.000.000,- Ft 2019. 07. 16. elszámol: 2019. 12. 31-ig
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker. Táncsics M. u.-i partfalstabilizáció megépítése. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

SYCONS Kft.

58.283.400,- Ft + Áfa 2019. 07. 25 2019. 10. 31.
Vállalkozási szerződés a szerződés 3.3 pontjában felsorolt utak belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása, útpályák víztelenítésének megoldása, gyalogjárda kialakítása Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

HE-DO Kft.

788.103.508,- Ft + Áfa 2019. 09. 05. 2019. 12.18-án módosult. 1. sz. szerződésmódosítás: a szerződés 3.1. és 3.2. pontja szerint

2. számú módosítás 2020.05.29.-én a szerződés 3.1. és 5.5. pontjai módosulnak

3. számú módosítás 2020.09.14.-én, a szerződés 4.1,  4.2. pontja szerint

2019.12.31.
Adásvételi szerződés “Tiszta Soroksári Nap- Fásítás” beszerzés tárgyában növényfajok vétele Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Gera Tamás egyéni vállalkozó

5.070.000,- Ft + Áfa 2019. 09. 20 2019. 11. 08.
Megállapodás Közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról Bp.Főv.Önkorm. -, mint Átvevő

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Átadó

nyilvántartott bruttó érték: 37.554.801,- Ft 2019. 09. 26
Vállalkozási szerződés 2019. évi karácsonyi díszitő világítás kiépítése, üzemeltetése, bontása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

bruttó 10.541.000,- Ft 2019. 09. 30. 2019. 11. 30.-2020. 01. 06.
Vállalkozási szerződés Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Demanding Build Kft. nettó 42.376.767,- Ft 2019. 10. 01. szerződés aláírásától számított 70. naptári nap
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/39 hrsz-ú ingatlan eladása Greentechnik Hungary Kft. –

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó1) és Bp., Főv. XXIII. Ker. Sor.Önkorm. (Eladó2)

68.000.000,- Ft + Áfa, amelyből    Eladó1: bruttó 46.984.252,- Ft + Áfa; Eladó2: 15.661.417,-  Ft + Áfa 2019. 10. 07.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/25 hrsz-ú ingatlan eladása PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft. –

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó1) és Bp., Főv. XXIII. Ker. Sor. Önkorm. (Eladó2)

59.800.000,- Ft + Áfa, amelyből, Eladó1: 41.324.410,- Ft + Áfa; Eladó2: 13.774.803,- Ft + Áfa 2019. 10. 07.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/29 hrsz-ú ingatlan eladása RINOKER SOLAR Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. –

Bp.Főv. Önkorm.  (Eladó1) és Bp., Főv. XXIII. Ker. Sor. Önkorm. (Eladó2)

75.100.000,- Ft + Áfa, amelyből Eladó1: 52.569.095,- Ft + Áfa; Eladó2: 17.523.031,- Ft + Áfa 2019. 10. 07.
Előfizetői keretszerződés Microsoft termékek licenceinek szállítása, Microsoft Open Value előfizetői keretszerződés keretében Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

EP-COPY Kft.

nettó 14.999.990,- Ft 2019. 11. 19 szerződés aláírásától 2020. november 30-ig
Vállalkozási szerződés fedett mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére tárgyában elvégzendő munkákra Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

RENDEZVÉNY KELLÉK Kft.

bruttó 18.986.500,- Ft 2019. 11. 20 2019. 11. 29 -2020. 01. 26
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker.  Béke u. 38. sz. alatti Óvoda fűtési rendszerének korszerűsítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

BOGÁRDI-BAU Kft.

10.109.112,- Ft + Áfa 2019. 11. 21 1. sz. módosítás 2020.03.20-án a szerződés 2.1. pontja szerint 2020. 04. 30
Megbízási szerződés “Keretmegállapodás alapján útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata részére 2” tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – VMC Consulting Kft. bruttó 7.620.000,- Ft 2019. 11. 25. a Közbeszerzési Eljárás lezárásáig
Ingatlan adásvételi szerződés Budapest, XXIII. kerület 195271/6 helyrajzi számú ingatlan Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt., mint Eladó –

Bp. Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. mint Vevő

nettó 70.000.000,- Ft 2019. 11. 27.
Ingatlan adásvételi szerződés Budapest, XXIII. kerület 186862/9 helyrajzi számú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Harányi Zsolt József és Harányi Zsolt Józsefné Vevők

16.000.000,- Ft 2019. 12. 03.
Megbízási szerződés Ajánlatkérői oldalon közbeszerzési tanácsadás nyújtása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.VMC Consulting Kft. 2.000.000,- Ft + Áfa/hó 2019. 12. 11. 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.
Vállalkozási szerződés 1239 Bp., Molnár u. 116.-119. sz. alatti Tündérkert szabadidős park objektumával kapcsolatos személyi- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

bruttó 22.857.988,- Ft 2019. 12. 18. 2020. 01. 01. -2020. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker. Orbán u. vízellátásának kivitelezési munkáira Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR Kft.

9.482.630,- Ft + Áfa 2019. 12. 19. 2020. 03. 31-ig
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2.rész) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Demanding Build Kft. 6.500.000,- Ft + Áfa 2019. 12. 19. 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés a Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelőrendszer teljeskörű karbantartása. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – M.B.V. Kft. 5.949.600,- Ft + Áfa 2019. 12. 19. 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.
Megállapodás Bp., XXIII. ker. 184400 hrsz.-ú ing., természetben 1239 Bp., Grassalkovich út 3. – Ékes u. 11. sz. alatt lévő ingatlanon fennálló épületben és az ingatlanban bekövetkezett károsodás következményeinek enyhítésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Hajdu Péter, Támogatott I. és Hajduné Benczédy Zsófia, Támogatott II.

egyetemlegesen 15.700.000,- Ft 2019. 12. 09
Vállalkozási szerződés Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2020. évi takarítására a szerződés 1. sz. melléklete szerint Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polgárm.Hiv. – MOLMA Kft. bruttó 15.875.000,- Ft 2019. 12. 20. 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.
Szolgáltatási szerződés helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására, televíziós műsorszám szolgáltatás, a Magyar Telekom Nyrt. digitális kábel és helyi IPTV, valamint DIGI digitális műsorterjesztő hálózatán keresztül történő műsorterjesztésre Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Centrum Televízió Magyarország Kft.

20.000.000,- Ft + Áfa 2019. 12. 20. 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.