logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Szerződések

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek Szerződés értéke Szerződéskötés időpontja Szerződés módosítása Határozott idő esetén annak időtartama
Vállalkozási szerződés 12 db intézményi játszótér 147 db játszótéri eszköz ellenőrzésére és karbantartására, továbbá az e kapcsán elkészítendő nyilvántartási adatlapok vezetésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Park – Komplex kft. nettó 499.000,- Ft/hó 2020. 01. 08. 2020. 01. 01. -2020. 12. 31.
Szállítási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatának fenntartásáéban, illetve működtetésében lévő, 2. pontban meghatározott intézményeiből ételhulladék elszállítása, ártalmatlanítása, cserehordók biztosítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Biotrans Kft.

nettó 6.300.000,- Ft 2020. 01. 08. a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020. 12. 31-ig
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2.rész) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Demanding Build Kft.

6.500.000,- Ft + Áfa 2020. 01. 08. 1. sz. módosítás 2020.11.25-én a szerződés 2.2. és 3. pontjai 2020. 01. 01.-2020. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések felülvizsgálatára, karbantartására, valamint beruházás jellegű hibaelhárítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Globál Építő Kft.

4.000.000,- Ft + Áfa 2020. 01. 13 1. számú módosítás, a szerződés 2. pontja szerint: szerződés keretösszege: 6.000.000,-Ft+Áfa teljesítés befejező napja: 2020. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker. Tárcsás u.-ban útfelújítási és új csapadék csatorna építésével kapcsolatos kivitelezési munkákra Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -DEPONÁTOR Kft. nettó 29.383.720,- Ft 2020. 01. 21. 2020. 04. 30-ig
Vállalkozási keretszerződés értékbecslés- és igazságügyi szakvélemény készítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -RÉGIÓ CONSULT Kft. nettó 14.500.000,- Ft 2020. 01. 27. a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.12.31-ig
Vállalkozási keretszerződés Soroksár Önkormányzata területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak tisztítása, ürítése, fenntartása és karbantartása. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

BOGÁRDI-BAU Kft.

nettó 14.900.000,- Ft 2020. 01. 28. a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.12.31-ig
Vállalkozási keretszerződés a Megrendelő tulajdonát érintő és a Megrendelő által esetenként meghatározott nem a Megrendelő tulajdonára vonatkozóan földmérési és épület felmérési munkák elvégzése. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

GEO-IDEÁL Bt.

nettó 12.000.000,- Ft 2020. 01. 29. szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.  12. 31-ig
Vállalkozási keretszerződés a Soroksári Hírlap nyomdai előkészítése, előállítása, nyomtatása, szállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -CSABA-R. Kft. 12.500.000,- Ft + Áfa 2020. 01. 29. 2020. évre
Szállítási keretszerződés papír, író- és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papírárú beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polgárm.Hiv. –

Rent a Copy Kft.

nettó 7.000.000,- 2020. 01. 30 szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020. 12. 31-ig
Szerkesztői Megbízási Szerződés a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatainak ellátására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Promotheus Agency Bt.

lapszámonként 900.000,- Ft + Áfa 2020. 01. 31. 2020. január hónapjától 2020. december 31-ig
Keretmegállapodás “Keretmegállapodás alapján útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére” közbeszerzési eljárás tárgyában, a keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú építési munkák elvégzésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HE-DÓ Útépítő, Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

nettó 820.956.925,- Ft 2020. 02. 04. 1. sz. módosítás 2020.06.29-én, a szerződés 2.2. pontja szerint a szerződéskötéstől 2020.06.30 napjáig
Támogatási szerződés sport és ifjúsági ügyek, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, diákolompia eseményeinek helyszín-bíztosítása, önkormányzati sportfeladatok ellátása Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

40.000.000,- Ft 2020. 02. 05 elszámolás 2021.03.31. napja
Támogatási szerződés utánpótlás-nevelés támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft.

26.000.000,- Ft 2020. 02. 05 elszámolás 2021.03.31. napja
Szponzorálási szerződés sporttevékenység szponzorálására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft.

42.000.000,- Ft + Áfa 2020. 02. 05 2020.12.31-ig
Megállapodás csekély összegű (de minimis)  támogatás nyújtására hivatásos sportevékenység támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Soroksár Sport Club Kft. 18.000.000,- Ft 2020. 02. 05 elszámolás 2021.03.31. napja
Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátására 2020. évben. Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

ME-GOLD 2002 Kft.

nettó 10.000.000,- Ft 2020. 02. 11. a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.12.31-ig
Feladatátadási szerződés Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása 2020. – 2022. Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -Inter-Ambulance Zrt. 667.231,- Ft/hó 2020. 02. 11. 2020. 03. 01-2022. 02. 28-ig
Vállalkozási keretszerződés Bp., XXIII. kerületi rendezvények őrzési-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgáltatás  felügyeletének folyamatos biztosítása eseti megrendelés alapján Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

nettó 11.680.000,- Ft 2020. 02. 12. módosítva 2020.12.11-én a szerződés 2.1. pontja, mely szerint keretszerződés maximális vállalkozói díja nettó 17.800.000,-Ft 2020. 01. 01. -2020. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Soroksár Pistahegyi Óvoda fűtés-korszerűsítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

BOGÁRDI-BAU Kft.

nettó 30.709.559,- Ft 2020. 02. 13 2020. 08. 31.-ig
Vállalkozási keretszerződés virágok és virágdekorációk biztosítására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Varga Ilona e.v. nettó 5.000.000,- Ft 2020. 02. 14. 2020. 12. 31.-ig
Megbízási szerződés egységes szerkezetben a szerződés 2. pontjában felsorolt ügyvédi tevékenységek ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda

800.000,- Ft + Áfa/hó 2020. 02. 24.
Szállítási és szolgáltatási szerződés CT-EcoSTAT rendszer bérlése, a rendszerre vonatkozó szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási szolgáltatás Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

CompuTREND Zrt.

CT-EcoSTAT rendszer bérleti díja: 149.500,-Ft+Áfa/hó;

CT-EcoSTAT rendszerrel kapcsolatos szolgáltatás 710.000,-FT+Áfa/hó

2020. 03. 16.
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatának tulajdonában, továbbá használatában lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Demanding Build Kft.

nettó 27.000.000,- Ft 2020. 03. 19 2020. 11. 25-én módosítva a szerződés 2.1 pontja 2020. 12. 31-ig, vagy a keretszerződés kimerülésének napja
Vállalkozási szerződés a szerződés 3.3 pontjában felsorolt utak belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása, útpályák víztelenítésének megoldása, gyalogjárda kialakítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HE-DO Kft.

812.941.888,- Ft + Áfa 2020. 03. 30. 1. sz. módosítás 2020.06.29-én a szerződés 3.1 és az 5.5. pontja szerint  2020. 06. 30.-ig
Megállapodás megváltozott munkaképességű dolgozókkal kapcsolatos támogatásról Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft

13.000.000,- Ft  csekély összegű (de minimis) és 20.000.000,-Ft  célszerinti.

Összesen: 33.000.000,-Ft

2020. 04. 01 elszámolás: 2021.03.31.
Megállapodás helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából cél szerinti támogatás Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.000.000,- Ft                     de minimis és 15.000.000,-Ft kulturális célú támogatás 2020. 04. 01 elszámol 2021. 03. 31-ig
Szállítási szerződés Bp. Főv. XXIII. Ker. soroksári Önkormányzata részére szájmaszk és szenzoros szappanadagoló szállítására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -LEZITER Kft. nettó 13.474.500,- Ft 2020. 04. 01 előleg beérkezését követően gyártási, beérkezési és szállítási határidő a szerződés szerint
Vállalkozási keretszerződés XXIII. ker. területén illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása és lerakóhelyre történő elszállítása Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

CSABA-R. Kft.

bruttó 18.923.000,- Ft 2020. 04. 01 2020. 12. 30
Vállalkozási keretszerződés Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat közigazgatási határain belül szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram vételezés kiépítés és elbontás, valamint villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -IMPULZIV Kft. nettó 10.000.000,- Ft 2020. 04. 02 a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021 március 31-ig
Megállapodás 1. pontja szerinti tevékenységek támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

13.000.000,- Ft de minimis és 20.000.000,- Ft célszerinti támogatás 2020. 04. 03 elszámol 2021. 03. 31-ig
Támogatási szerződés a plébánia működésével kapcsolatos kiadásokra a szerződés 2. pontja szerint Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia

7.000.000,- Ft 2020. 05. 26

2020. 04. 03

elszámolás:  2021. 01. 31-ig
Telekalakítási- és csereszerződés Bp., XXIII. ker. 183208/3hrsz-ú, 183209/3 hrsz-ú, 183206/5 hrsz-ú, 183207/1 hrsz-ú 183210 hrsz-ú, 183212/2 hrsz-ú, 183211 hrsz-ú, 183212/4 hrsz-ú, 18206/7 hrsz-ú ingatlanok Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Földes Sándor

11.426.000,- Ft 2020. 04. 07
Ingatlan adásvételi szerződés Bp., XXIII. ker. 195325/37 hrsz-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. által meghatalmazott Vagyonkezelő Központ Zrt. (Eladó 1.), Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó 2.) –

Peregrini Kft. (Vevő)

86.300.000,- Ft + Áfa 2020. 04. 16
Bérleti szerződés kisteljesítményű és multifunkciós nyomtatók bérlése és karbantartása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

EP-COPY Kft.

bérleti díj: 651.100,- Ft + Áfa/hó;

fekete-fehér másolás: 17,40  Ft + Áfa/oldal, színes másolás:

30,- Ft + Áfa/oldal

2020. 04. 29 szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig
Vállalkozási keretszerződés Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR Kft.

nettó 60.000.000,- Ft 2020. 05. 21. 2020. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR Kft.

nettó 63.000.000,- Ft 2020. 05. 21. 2020. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Zsilvölgy utcában kerítés- és támfal építési munkák. Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR KFT.

7.580.952 + Áfa 2020. 05. 26 munkaterület átadásától számított 30. naptári nap
Vállalkozási szerződés Bp., Főv. XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére arculati- és kapcsolódó digitális fejlesztések kialakítására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Cray Hungary Kft.

6.900.000,- Ft + Áfa 2020. 05. 27 szerződés aláírásától számított 90. nap
Támogatói Okirat egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére az Egészséges Budapest Program keretében az okirat I. számú melléklete szerinti szakmai feladatok megvalósítására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) –

Emberi Erőforrások Minisztériuma

122.000.000,- Ft 2020. 06. 12 2020. 06. 01. -2021. 06.30.
Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz a 1262/2020. (V.28.) Korm. Határozat 1. pont a)- i) alpontjai szerinti fejlesztési program támogatása megvalósítása Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) – Belügyminisztérium (Támogató) 889.000.000,- Ft 2020. 07. 04 kezdő időpont a 1262/2020. (V.28.) Korm. határozat kihirdetésének napja-felhasználási határidő 2021. 12. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés Bp., XXIII. Ker. 184916 hrsz-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Eladó –

SVÁB CONSTRUCT Kft., mint Vevő

20.436.800,- Ft 2020. 07. 20
Vállalkozási szerződés Vadevezős u.-ban bontási munkák kivitelezése Bolyky-Épker Kft. –

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor. Önkorm.

6.916.210,-  Ft + Áfa 2020.  08.26 a munkaterület átadásától számított 30. naptári nap
Adásvételi szerződés “Tiszta Soroksári Nap-fásítás” tárgyában növényfajok beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Gera Tamás egyéni vállalkozó

5.780.000,- Ft + Áfa 2020. 09. 03 2020. 11. 13
Megbízási szerződés Bp., Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére mérnöktanácsadás tervezési szerződések közbeszerzéséhez szükséges műszaki specifikáció összeállítása (magasépítés) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

KASIB Kft.

13.200.000,- Ft + Áfa 2020. 09. 23. 1. sz. módosítás 2021.01.11-én, a szerződés 2.1.; 4.1. pontjai szerint szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap
Megbízási szerződés Bp., Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére mérnöktanácsadás tervezési szerződések közbeszerzéséhez szükséges műszaki specifikáció összeállítása (mélyépítés) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -KASIB Kft. 11.200.000,- Ft + Áfa 2020.09.23. szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap
Ingatlan adásvételi szerződés 185876 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Czunyi-Virág Károly, mint Eladó I.;

Földvári Krisztina, mint Eladó II.;

Földvári Szilvia, mint Eladó III.

Eladó I.-nek: 2.462.778 ,-Ft,

Eladó II. -nek: 3.253.853,-Ft    Eladó III.-nak: 3.253.853,-Ft

2020.10.19.
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker. Molnár-szigeti volt napközis tábor területén kötélrendszerű játszóvár-rendszer és vizes játszótér, valamint egyéb a működéshez szükséges berendezések, műtárgyak megvalósítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -ZÖFE Kft. 154.785.247,- Ft + Áfa 2020. 10. 21. 2021. 05. 31
Vállalkozási szerződés Budapest Karmazsin utca építési és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm –

HE-DO Kft.

178.865.040,- Ft + Áfa 2020. 10. 21. 2021. 06. 30.
Előfizetési keretszerződés Microsoft termékek licenceinek egy évre Microsoft Open Value és Cloud Solution előfizetési keretszerződés Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

EP-COPY Kft.

nettó 14.998.000,- Ft 2020. 10. 28. szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021. november 30-ig
Megbízási szerződés járóbeteg-szakellátás fejlesztéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésére irányuló “Egészségügyi eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -VMC Consulting Kft. 6.000.000,- Ft + Áfa 2020. 10. 28 megbízási szerződés aláírásának napjától a Közbeszerzési Eljárás lezárásáig
Vállalkozási szerződés Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár közigazgatási területén 2020. év karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetése, bontása, visszaszállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. bruttó 11.839.575,- Ft 2020. 11. 03 2020. 11. 28. -2021. 01. 06.
Tervezési szerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatar észére fejlesztési koncepció kidolgozása Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár, Hősök tere vasút felőli végének településrendezésére, kerületközponti funkcióinak elhelyezésére, megközelítésére(forgalom, parkolás, tömegközlekedés, stb.) továbbá beépítési, telepítési tanulmányterv elkészítése a szerződésben meghatározottak szerint Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

KASIB Kft.

7.600.000,- Ft + Áfa 2020. 11. 20. szerződéskötéstől számított 45. nap
Megbízási szerződés Kerületi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének részeit képező Orbánhegy településrészre és környékére, az Apostolhegy településrészre és környékére, valamint az Apró u. és Nevelő u. Mezőlak utcától, Fatimai utcáig tartó folytatására vonatkozó szabályozási tervlap, stb. szabályozásokkal kapcsolatos együttműködés Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

DR. LÁSZLÓ JENŐ ÜGYVÉDI IRODA

500.000,- Ft/hó + Áfa 2020. 12. 07. módosítva és egységes szerkezetbe foglalva a 2020.12. 14-én kelt szerződés szerint

2. számú módosítás 2020.12.16.-án. A módosítást a szerződés félkövér dőlt betűkkel tartalmazza.

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2. rész) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Demanding Build Kft.

13.900.000,- Ft + Áfa 2020. 12. 07. 2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
Megbízási szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően Megbízó részére az ajánlatkérői oldalon közbeszerzési tanácsadás nyújtására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

VMC Consulting Kft.

2.500.000,-Ft + Áfa/hó 2020. 12. 09 2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
2021. évi Vállalkozási keretszerződés virágok és virágdekorációk biztosításához Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Varga Ilona egyéni vállalkozó

nettó 7.250.000,- Ft 2020. 12. 16. 1. sz.  módosítás 2021.10.22.-én, a szerződés 1.2.; 5.1. pontjai 2021. évre
Vállalkozási keretszerződés XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelőrendszer teljes körű karbantartása, javítása, valamint hibaelhárítás Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HT Trade Kft.

5.950.000,- Ft + Áfa

1. sz. módosítás: a szerződés 4.1 pontja szerint az újonnan telepített további 9. kamera féléves munkák díja 1.818.000,-Ft+Áfa

2020. 12. 17. 1. sz. módosítás 2021.12.13-án a szerződés 2.1.; 4.1. és 5.pontjai 2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. intézményi játszóterének, 152 db játszótéri eszközének ellenőrzésére és karbantartására, továbbá az e kapcsán elkészítendő nyilvántartási adatlapok vezetésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Park – Komplex kft. nettó 545.000,- Ft/hó 2020. 12. 17. 2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
Szállítási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata fenntartásában, ill. működtetésében lévő intézményeiből ételhulladék elszállítása, ártalmatlanítása, cserehordók biztosítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Biotrans Kft.

nettó 7.000.000,- Ft 2020. 12. 17. 2021. 01. 01. -2021. 12. 31.
Megbízási szerződés Bp., Főv. XXIII. Ker Polgármesteri Hivatal részére számítástechnikai szolgáltatások nyújtása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

TRACO ZRT.

2.395.000,- Ft + Áfa/hó 2020. 12. 17 2021. 04. 15. szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2021. évi takarítását az 1. számú melléklet szerinti címeken, alapterületen, az 1. sz. mellékletben meghatározott takarítási feladatokkal Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – MOLMA Kft. 13.995.000,- Ft + Áfa 2020. 12. 18. 2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
Szállítási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal részére tisztító és tisztálkodószerek beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – MOLMA Kft. 5.000.000,- Ft + Áfa 2020. 12. 18. 2021. 01. 01. -2021. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés Bp., XXIII. kerületi rendezvények őrzési-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgáltatás  felügyeletének folyamatos biztosítása eseti megrendelés alapján Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

keretösszeg: 17.980.000,- Ft + Áfa 2020. 12. 18. 2021. 01. 01.-2021. 12. 31.
Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) –

Belügyminisztérium (Támogató)

4.500.000.000,- Ft 2020. 12. 29 kezdő időpont a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat kihirdetésének napja-felhasználás határideje 2021.12.31.