logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

Szerződések

Szerződés megnevezése
Szerződés tárgya
Szerződést kötő felek
Szerződés értéke
Szerződéskötés időpontja
Szerződés módosítása
Határozott idő esetén annak időtartama
Vállalkozási Keretszerződés
Bp. Főv. XXIII.ker. Soroksár Önkormányzat intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzése
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Demanding Build Kft.
Szerződéses keretösszeg: nettó 4.900.000,- Ft
 
2017. január 13.
 
 
2017. január 13-december 31.
 
Szerkesztői Megbízási Szerződés
Soroksári Hírlap felelős szerkesztői feladatainak ellátása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Polg. Hiv. –
Vitexprint Kft.
 
396.654,-Ft + ÁFA
lapszámonként
2017. január 17.
 
 
2017. januártól – december 31.
 
Vállalkozási Keretszerződés
Soroksári Hírlap nyomdai előkészítése, előállítása, kiszállítása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Polg. Hiv. –
Vitexprint Kft.
 
nettó 8.937.490,- Ft
 
2017. január 17.
 
 
2017. január 17. – december 31.
 
Szállítási Keretszerződés
ételhulladék elszállítása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
ÖKOFUEL Kft.
 
Keretösszeg: Max. nettó 5.500.000,- Ft
 
2017. január 23.
 
 
2017. február 1. – december 31.
 
Megbízási Keretszerződés
esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
OPTISOL Kft.
 
Keretösszeg: nettó 7.900.000,- Ft
2017. január 24.
 
 
2017. január 24. – december 31.
 
Vállalkozási Keretszerződés
értékbecslés- és igazságügyi szakvélemény készítése eseti megrendelés alapján
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft.
 
nettó 6.000.000,- Ft
 
2017. január 30.
 
 
2017. január 30 – 2017. december 31.
 
Ingatlan adásvételi szerződés
Bp.XXIII., Batthyány u. 4. sz. 187702 hrsz-ú ingatlan
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Dékány Antal János
 
bruttó 21.500.000,- Ft
 
2017. február 6.
 
 
aláírást követő 15 napon belül
 
Szponzorálási Szerződés
sporttevékenység szponzorálása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Soroksár Sport Club Kft.
 
42.000.000,- Ft + ÁFA
 
2017. február 22.
 
 
2017. január 1. – december 31.
 
Megállapodás
a helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából célszerinti támogatás
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Galéria’13 Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
 
10.000.000,- Ft csekély összegű (de minimis), 11.000.000,- Ft kulturális célú támogatás
 
2017. február 22.
 
módosult 2017. szept. 21.  a megállapodás 1. pontjában 11.000.000,- helyett 12.000.000,-
Elszámol: 2018. március 31-ig
 
Megállapodás
sportfeladatok ellátásáról és támogatásáról, valamint az ezzel összefüggő vagyonhasználatról
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –  Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft
35.000.000,- Ft
2017.02.22.
8. számú módosítás: 2017. szept. 29.én  a megállapodás 7. pontjában 30.000.000,- helyett 35.000.000,-Ft-ra
elszámol: 2018. 05.31.
Megállapodás
sporttevékenység támogatására
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkormány. –
Soroksár Sport Club Kft.
 
18.000.000,- Ft
 
2017. február 23.
 
 
2017. február 23. – december 31.
 
Támogatási Szerződés
utánpótlás-nevelés támogatása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Soroksár Sport Club Kft.
 
26.000.000,- Ft
 
2017. február 23.
 
 
 
Megállapodás
a helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából célszerinti támogatás
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft (képviseli: Tamási Ferenc ügyvezető igazgató)
 
13.000.000,- Ft csekély összegű (de minimis) és 13.000.000,- Ft célszerinti támogatás
 
2017. február 24.
 
 
2017. február 24. – december 31.
 
Hatósági szerződés
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Budapest Főváros Kormányhivatala
 
65.498.946,- Ft céltámogatás
 
2017. március 3.
 
 
2017. március 6 – 2018. február 28.
 
Telekalakítási és Adásvételi Szerződés
185618, 185619, 185621 hrsz-ú ingatlanból 4376 m2 terület adás-vétele
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –  Geiger József Ferenc              Geiger János Ferenc
 
87.520.000,- Ft
 
2017. március 6.
Önkormányzat kötötte                    1. sz. módosítás (2017. március 6.)
 
 
Szolgáltatási Szerződés
helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtása, televíziós műsorszám szolgáltatása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Centrum Televízió Magyarország Kft.
 
12.979.500,- Ft + ÁFA
 
2017. március 6.
 
 
2017. január 1-december 31.
 
Vállalkozási Keretszerződés
rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram kiépítése, elbontása, szakfelügyelet biztosítása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Impulzív Kft.
 
Keretösszeg: nettó 10.000.000,- Ft
 
2017. március 13.
 
 
2017. március 13 – 2018. február 28.
 
Szerződés
Szerződés                                                                                                     Vezetői Infokommunikációs Rendszer (VIR) programhoz való hozzáférés
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Helpynet Kft.
 
5.625.000,-Ft + ÁFA
 
2017. március 20.
 
 
2017. április 1. – 2017. december 31.
 
Vállalkozási Keretszerződés
Lakások, egyéb helyiségek, intézmények és költségvetési szervek által használt építmények karbantartási, felújítási- és beruházási munkái
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Bolyky-Épker Kft.
 
Keretösszeg: 21.000.000,- Ft + ÁFA
 
2017. március 27.
 
 
2017. március 27. – december 31.
 
Adásvételi Szerződés
Fény- és látvány technikai eszközök vásárlása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
CENTRAL NETWORK HUNGARY Kft.
 
7.716.535,- Ft + ÁFA
 
2017. március 31.
 
 
Teljesítési határidő: 2017. július 31.
 
Adásvételi szerződés
196565/6 “kivett közút, gazdasági épület”; 196565/8 hrsz-ú “kivett közút”
Gera Csaba Endre, Singer Barnabás, Timkó Szilvia Anna eladók-                       Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.
196565/6 hrsz-ú ing. Vételára 6.369.613,-Ft; 196565/8 hrsz-ú ing. Vételára 3.017.232 ,- Ft
2017.04.03
2017.07.03.
(helyrajzi szám elírás miatt, vételár kifizetésére vonatkozó feltételek változása miatt)
 
Vállalkozási Keretszerződés
burkolatlan utak, csapadékvíz-elvezető rendszer, egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók karbantartási munkái
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft.
 
Keretösszeg: 40.800.020,- Ft
 
2017. április 4.
 
 
2017. december 31.
 
Vállalkozási Szerződés
Táncsics Mihály Művelődési Ház nagy- és kisterem felújítási munkálatai
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
BOGÁRDI-BAU Kft.
 
45.995.884,- Ft + ÁFA
 
2017. április 6.
 
 
2017. július 31.
 
Vállalkozási Keretszerződés
szilárdburkolatú utak, csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák úttartozékok és burkolt felületű parkolók karbantartási munkái
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
NATÓ Kft.
 
Keretszerződés: 80.010.000,- Ft
 
2017. április 6.
 
 
2017. április 6-december 31.
 
Adás-vételi Szerződés
Bp.XXIII., 186706 hrsz “kivett üdülőépület, udvar” ingatlan
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Debreczeni Tamás, Debreczeni Márta, Debreczeni Ferenc, Debreczeni Ferencné
 
12.200.000,- Ft
 
2017. április 10.
 
 
Birtokba adás napja: 2017. június 30.
 
Adás-vételi Szerződés
Bp.XXIII., 186707 hrsz “kivett gazdasági épület, udvar” ingatlan
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Debreczeni Tamás, Debreczeni Márta
 
6.100.000,- Ft
 
2017. április 10.
 
 
 
Vállalkozási Keretszerződés
Illegálisan lerakott veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása, elszállítása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
CSABA-R. Kft.
 
Keretösszeg: 14.900.000,- Ft + ÁFA
 
2017. április 12.
 
 
2017. április 12. – december 31.
 
Ingatlan adásvételi szerződés
Bp.XXIII., Kenyér u. 19.
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.-
Geiger József Ferenc
 
14.100.000,- Ft
 
2017. május 3.
 
 
8 napon belül megfizette
 
Adásvételi szerződés
Budapest XXIII. Ker. 185154/0/A/1 hrsz-ú “felülvizsgálat alatt” ingatlan
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Sárvári István József
6.300.000,- Ft
2017. május 03.
 
 
Ingatlan adásvételi szerződés
187257/5 hrsz-ú “kivett beépítetlen terület”
Bp.Főv XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Villányiné Bagó Aranka
7.600.000,- Ft
2017. május 03.
 
 
Ingatlan adásvételi szerződés
187255/5 hrsz-ú “kivett beépítetlen terület”
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Bagó István
5.600.000,- Ft
2017. május 03.
 
 
Vállalkozási Szerződés
Bp.XXIII., út- és járdaépítési, csapadékvíz-csatorna építési és közvilágítási munkák kivitelezése (Káposztásföld utca)
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft
 
86.890.785,- Ft + ÁFA
 
2017. május 16.
 
 
2017. december 31.
 
Vállalkozási Szerződés
Meglévő erősített aszfaltút felújítása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft
 
4.490.682,- Ft + ÁFA
 
2017. május 24.
 
 
2017. június 12.
 
Vállalkozási Szerződés
Mikszáth Kálmán Ált. Iskola fűtési rendszerének felújítása
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
THERMO ÉPGÉP Kft.
 
20.520.424,- Ft + ÁFA
 
2017. május 24.
 
 
2017. augusztus 18.
 
Adásvételi szerződés
kültéri wifi hálózati rendszer kiépítésével kapcsolatos termékek megvásárlása
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Floding Kft.
6.486.154,- Ft + ÁFA
 
2017. május 29.
 
 
2017. október 31.
Adásvételi szerződés
informatikai hálózat korszerűsítése
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – Floding Kft.
7.647.144,- Ft + ÁFA
 
2017. május 29.
 
2017. október 31.
Vállalkozási Szerződés
Sósmocsár utcai orvosi rendelők felújítása II.
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Zwick és Tsai Kft.
 
16.716.800,- Ft + ÁFA
 
2017. június 7.
 
 
2017. augusztus 15.
 
Szállítási Szerződés
kis látómezejű planáris gamma kamera berendezés szállítása, telepítése
 
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Mediso Medical Imaging Systems Kft.
 
22.717.125,- Ft
 
2017. június 7.
 
 
hatályba lépéstől számított 90 naptári nap
 
Ingatlan adásvételi szerződés
Bp., XXIII. 186442 hrsz-ú ingatlan
Bács Irén eladó –                       Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.
5.400.000,- Ft
2017.07.03
 
 
 
Vállalkozási szerződés
Intézményei területén lévő játszóterek , közterületi játszóterek egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Park- Komplex Kft.
9.999.796,-  Ft + Áfa
2017.07.05
 
2017. 10. 31-ig
Vállalkozási szerződés
Bp., XXIII. Ker., Orbánhegy, “Dunapart” jelű 20 kV-os szabadvezetéki hálózat kiváltás és 2 db BOTR állomás rekonstrukciója
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Impulzív Kft.
65.589.414,-  Ft + Áfa
2017.07.12
 
2017. 12. 11.
 
 
Vállalkozási szerződés
Bp., XXIII. Ker., Orbánhegy, ” Csepel” jelű 20 kV-os szabadvezetéki hálózat kiváltása
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Impulzív Kft.
37.666.546,-  Ft + Áfa
2017.07.12.
 
2017. 12. 11.
Tervezési szerződés
Budapest XXIII. kerület Soroksár, kerületi építési szabályzat ütemeinek elkészítése
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
19.246.850,- Ft
2017.07.13.
 
az aláírt szerződés és az adatszolgáltatás kézhezvételétől számított 2 hónap
Ingatlan adásvételi szerződés
187790/0/A/5 hrsz-ú ingatlanra
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
DOBRAI Ker. és Szolg. Kft.
8.400.000,- Ft + Áfa
2017.07.17.
 
 
Vállalkozói szerződés
Bp., Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának tulajdonában lévő, visegrádi üdülőépület tető-és tűzfal felújítási munkálatai
Moldprog Kft. –
Bp.Főv.XIII.ker. Sor.Önkorm.
8.563.058,- Ft + Áfa
2017.08.28.
 
2017.10.19.
Tervezési szerződés
“Bp., XXIII. ker. Soroksár központjában a MÁV Kelebia vasútvonal különszíntű keresztezésére a vasútvonalat keresztező aluljáró és kapcsolódó úthálózat komplett engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése”
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –  UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Nettó 45.980.000,- Ft
2017.09.11.
2018.12.11.-én a szerződés 3.1 pontja törlődik, helyette tervezési díj: nettó 67.380.000,-Ft
 
a szerződés „4. Határidő” pontja tőrlődik, helyette a 2. részteljesítés határideje 2019.03.30.; a tervdokumentációk  beadási és az eljárások megindításának határideje 2019.12.20.;
 
a szerződés „5. Fizetési feltételek” pontja is törlendő a szerződés szerint. 
1. rész teljesítés: 2017.11.15
 
2. rész teljesítés: 2018.03.30.
 
3. végteljesítés:  a beruházáshoz szükséges összes hatósági engedély közül az utolsóként jogerőre emelkedett döntés jogerőre emelkedésének napjától számított10. nap
 
2017. 11. 15. –
2019. 12. 20.
Előfizetési szerződés
Microsoft termékek licenceinek szállítása , Microsoft Open Value előfizetési szerződés keretében
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Polg. Hiv. –
 
TIGRA Kft.
14.800.000,-  Ft + Áfa
2017. 09. 27.
 
Szerződés aláírásától számított 10 naptári nap
Ingatlan adásvételi szerződés
1239 Bp., Táncsics M. u. 121. fsz.3 sz. alatti “társasházi lakás”
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Takács György vevő
 
5.800.000,- Ft
2017.10.02
 
 
Szállítással vegyes vállalkozási szerződés
térfigyelő kamerarendszer leszállítása és kiépítése
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm.- M.B.V.  Kft.
 
14.855.000,-. Ft +Áfa
2017.10.09
 
Szerződés megkötésétől számított 120 naptári nap
Adásvételi szerződés
„Tiszta Soroksári Nap-fásítás” beszerzése
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Gera Tamás egyéni vállalkozó
5.484.000,- Ft + Áfa
2017. 10.09.
 
2017.11.10 – 2017.11.11
Adásvételi szerződés
1. rész
Számítástechnikai eszközök adásvétele
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Polg. Hiv. –
P. SYSTEM KFT.
bruttó 5.962.396,- Ft
2017.10.11.
 
Szerződés aláírásától számított 25 naptári nap
Adásvételi szerződés
Bp., XXIII. Ker. 186703 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. vevő
– Dr. Gyökeres Sándor Attila eladó
5.006.128,- Ft
2017.10.16
 
 
Ingatlan adásvételi szerződés
Bp., XXIII. ker 187308 hrsz-ú ingatlan, természetben 1239 Bp., Sodronyos u. 43. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Szepesi Sándor
9.400.000,- Ft
2017.10.16.
 
 
Ingatlan adásvételi szerződés
Bp., XXIII. Ker 187257/4 hrsz. Ing.
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Utcáról Lakásba ! Egyesület-képviseli Kovács Veronika Mária alelnök
bruttó 7.200.000,- Ft
2017.10.26.
 
 
Vállalkozási szerződés
Fedett mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
RENDEZVÉNY KELLÉK KFT.
bruttó 19.011.900,- Ft
2017.10.26
 
Szerződés aláírásától 2018.02.04.-ig
Vállakozási szerződés
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2018. évi takarítása”
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Polg. Hiv. –
MOLMA KFT.
bruttó 17.424.400,- Ft
2017. 11.14.
1. számú módosítás 2018.04.26-án. Módosul a szerződés 2.1. pontja, a szerződés 5.2 pontja és a szerződés 1. számú melléklete 
2018.01.01.-től  2018.12.31.-ig
Vállalkozási szerződés
2017. évi karácsonyi díszítő világításának elkészítése, kiépítése, üzemeltetése, bontása.
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
bruttó 7.223.760,- Ft
2017. 11. 14.
 
2017.11.30-2018.01.25.
Vállalkozási keretszerződés
Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó  csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak , burkolatlan parkolók karbantartási munkái
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft
bruttó 25.400.000,-Ft
2017.11.15
 
2017.12.31.-ig
Vállalkozási keretszerződés
Bp., Főv. XXIII. Ker.Soroksár Önkormányzat területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartására és karbantartására
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
BOGÁRDI-BAU Kft.
nettó 14.900.000,- Ft
2017.11.16
 
2018.01.01.-2018.12.31
Vállalkozási
szerződés
„A Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény épületének tető-felújítási munkálatai”
Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –
 
SIPING Kft.
9.485.500,-  Ft + Áfa
2017.11.16.
 
2018.03.30.
Tervezési szerződés
Bp., XXIII. ker. Soroksár területén hét különálló utcára vonatkozó útépítésre és felszíni csapadékvíz elvezetésre vonatkozó engedélyezési-és kiviteli-, azaz egyesített tervek elkészítéséreés a megvalósításához szükséges valamenni létesítési engedély beszerzésére
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
KASIB Kft
nettó 12.500.000,-Ft
2017.11.20
 
a szerződés 3. pontjában foglalt határidők
Vállalkozási keretszerződés
Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelő rendszer teljes körű karbantartása, javítása, valamint hibaelhárítása
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
M.B.V. Kft.
5.949.600,-Ft + Áfa
2017.11.22.
 
2018.01.01.-2018.12.31.
Ingatlan adásvételi szerződés
„Budapest Főváros XXIII. kerület 185545 helyrajzi számú ingatlan
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint eladó
Murányi József, mint vevő
5.300.000,- Ft
2017. 11. 27.
 
 
Vállalkozási keretszerződés
Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések felülvizsgálatára, karbantartására, valamint beruházás jellegű hibaelhárítására
Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. –
Globál Építő Kft.
bruttó 10.160.000,-Ft
2017.12.01.
2018. 11. 28-án módosul az 1. sz. módosítás: a szerződés 2.1 pontja

 

2018.01.01.-2018.12.31.
Vállalkozási keretszerződés
papír, író- és irodaszr, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papíráru beszerzése
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Polgárm.Hiv.
– Rent a Copy Kft.
nettó 8.000.000,-Ft
2017.12.11.
 
 
Szállítási keretszerződés
az Önkormányzat fenntartásában, ill. működtetésében lévő 2. pontban meghatározott intézményeiből ételhulladék elszállítására
Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –
Biotrans Kft.
nettó 5.800.000,- Ft
2017.12.22.
 
2018.01.01.-2018.12.31.