logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Szerződések

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő felek Szerződés értéke Szerződéskötés időpontja Szerződés módosítása Határozott idő esetén annak időtartama
Vállalkozási keretszerződés XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonára vonatkozó földmérési és épület felmérési munkák elvégzésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

GEO-IDEÁL Bt.

nettó 12.000.000,- Ft 2021. 01. 21. szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31-ig
Vállalkozási keretszerződés Értékbecslés- és igazságügyi szakvélemény készítése eseti megrendelés alapján Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -RÉGIÓ CONSULT Kft. nettó 14.990.000,- Ft 2021. 01. 22 1. sz. módosítás 2021.09.30-án, a szerződés 2.2. pontja szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31.-ig
Vállalkozási keretszerződés Bp., XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak tisztítása, ürítése, fenntartása és karbantartása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

BOGÁRDI-BAU Kft.

14.900.000,- Ft + Áfa 2021. 01. 27 szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31.-ig
Szállítási keretszerződés papír, író- és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papírárú beszerzésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Rent a Copy Kft.

nettó 8.000.000,- Ft 2021. 01. 27. szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021. 12.31-ig
Vállalkozási keretszerződés a Soroksári Hírlap nyomdai előállítása és a kinyomtatott lapszámok 1 db budapesti helyszínre történő szállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -Pauker Holding Kft. nettó 12.000.000,- Ft 2021. 01. 27. 1. számú módosítás 2021.01.28-án, a szerződés 3.3. pontja szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31.-ig
Vállalkozási keretszerződés a Soroksári Hírlap egyszeri arculattervének kialakítása, továbbá 2021. január-december hónapjában a Hírlap lapszámainak nyomdai előkészítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Pauker Holding Kft.

nettó 11.100.000,- Ft 2021. 01. 27 1. számú módosítás 2021.01.28-án, a szerződés 1.1. pontja szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021. 12.31-ig
Megbízási szerződés 2005/2020(XII.24) Korm határozat végrehajtása érdekében a szerződés 3. pontja szerinti közreműködésre Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. – Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda, mint Megbízott I. és Dr Bohn Henrietta, mint  Megbízott II. Megbízott I. részére 750.000,-Ft+Áfa/hó, Megbízott II. részére 250.000,-Ft+Áfa/hó 2021.01.27 Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2021.01.29-én.             A módosítást a szerződés félkövér dőlt betűkkel tartalmazza. 2021.01.01.-2021.12.31.
Támogatási Szerződés utánpótlás-nevelés támogatása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft.

26.000.000,- Ft 2021. 01. 29 elszámolás 2022.03.31. napja
Szponzorálási szerződés sporttevékenység szponzorálására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Soroksár Sport Club Kft. 42.000.000,- Ft + Áfa 2021. 01. 29 2021. 01. 01. -2021. 12. 31.
Megállapodás csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtására hivatásos sporttevékenység támogatására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Soroksár Sport Club Kft. 18.000.000,- Ft 2021. 01. 29 elszámolás 2022. 03. 31. napja
Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátására 2021. évben Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

ME-GOLD 2002 Kft.

nettó 14.900.000,- Ft 2021. 01. 29. a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31-ig
Támogatási Szerződés sport és ifjúsági ügyek, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kerületi sport és szabadidősport körébe tartozó önkormányzati feladatok ellátása, diákolompia eseményeinek helyszín-bíztosítása, önkormányzati sportfeladatok ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

45.000.000,- Ft 2021. 02. 03 elszámolás 2021.03.31. napja
Megbízási szerződés 2 db tervezés tárgyú, Kbt., második része szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása-a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Tv. Rendelkezéseinek megfelelően, a szerződés I.1. pontja szerint Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

VMC Consulting Kft. és Meditkonzult Kft.

bruttó 14.986.000,- Ft 2021. 02. 08 a szerződés aláírásának napjától, a szerződés I.1. pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárások lezárásáig
Adásvételi szerződés Skoda Superb Style 2.0 TDI DSG SCR (3V344D4T) gépjármű Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) – Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., (Eladó) bruttó 12.678.191,- Ft 2021. 02. 12
Tervezési szerződés “Harmónia u.-Házikert u.-Harmónia u. vízellátása”, valamint “Harmónia u.- Könyves u. -Kő u. szennyvízelvezetése” beruházások egyesített terveinek elkészítése és a hozzájuk kapcsolódó engedélyek beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

KASIB Kft.

nettó 13.356.000. Ft 2021. 02. 25 1. sz. módosítás 2021.07.20.-án, a szerződés 1.1.; 3.2.; 5.; 5.7.; 6.5. pontjai

2. sz. módosítás 2022.02.04.-én a szerződés 3.2. pontja

Az összes döntés jogerőre emelkedésének napjától számított 30. nap.
Megbízási szerződés a szerződés 1. pontja szerinti jogi tanácsadási feladatok ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Dr. Vas Imre Ügyvédi Iroda

nettó 990.000,- Ft/hó 2021. 03. 01. 2021. 03. 01. -2021. 12. 31.
Megállapodás helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából cél szerinti támogatás Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.000.000.,- Ft de minimis és 15.000.000,-Ft kulturális célú támogatás 2021. 03. 05 elszámol 2022. 03- 31-ig
Megállapodás a Megállapodás 1. pontja szerinti tevékenységek támogatására Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkormá. –

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

13.000.000,- Ft de minimis és 26.844.100,- Ft célszerinti támogatás 2021. 03. 05 elszámol 2022. 03 – 31-ig
Ingatlan adásvételi és kezességi szerződés 187317/0/A/3 hrsz-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. (Eladó) –

Raffael László (Vevő) és Raffael Bernadett (Kezes)

nettó 22.094.441,- Ft 2021. 03. 08
Megbízási szerződés “Parkok- és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával összefüggésben kizárólag a szerződés 1.1. pontja szerinti közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

VMC Consulting Kft.

nettó 6.000.000,- Ft 2021. 03. 25 aláírás napjától az I.1. pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárás lezárásáig.
Támogatási szerződés A plébánia épületeinek javítására, karbantartására, fejlesztésére, szakipari munkák elvégzésére, felújítási, engedélyezési tervek és szakértői vélemények elkészítésére, Kolumbárium fejlesztésére, liturgikus és templomi eszközök, textíliák, ruhadarabok beszerzésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia

7.000.000,- Ft 2021. 03. 25 elszámol 2022. 01. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/9 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), “SZAKÁCS” Ipari és Szolgáltató Kft.(Vevő)

53.950.000,-Ft + Áfa 2021. 04. 08.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/23 hrsz.-ú ingatlan Bp.FővÖnkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp. Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), TRIOKON Ingatlanüzemeltető és Szolgáltató Kft.(Vevő)

90.800.000,- Ft + Áfa 2021. 04. 08.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/13 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), “SZAKÁCS” Ipari és Szolgáltató Kft.(Vevő)

73.450.000,-Ft + Áfa 2021. 04. 08.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/34 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), HONG NING Kft. (Vevő)

75.500.000,- Ft + Áfa 2021. 04. 08.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/32 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkor. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.  (Eladó II.  1/4 arányban), HONG NING Kft. (Vevő)

47.700.000,- Ft + Áfa 2021.04.08.
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/28 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), RINOKER SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vevő)

79.500.000,-Ft + Áfa 2021. 04.08
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/19 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), Greentechnic Hungary Kft. (Vevő)

72.100.000,- Ft + Áfa 2021. 04. 08
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/17 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft. (Vevő)

61.300.000,- Ft + Áfa 2021. 04. 08
Ingatlan adásvételi szerződés 195325/1 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), Altruist Architect Beruházó és Értékesítő  Kft. (Vevő)

251.050.000,- Ft + Áfa 2021. 04. 08
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat közigazgatási határain belül szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram vételezés, kiépítés és elbontás, villanyszerelő szakfelügyelet, valamint az összes felmerülő szerelési, karbantartási, ügyeleti feladatok Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – NASI-VILL Kft. nettó 14.900.000,- Ft 2021. 04. 08 szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2022. 03 .31-ig
Vállalkozási keretszerződés Bp., XXIII. Kerület területén illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása és lerakóhelyre történő szállítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

CSABA-R. Kft.

nettó 14.900.000,- Ft 2021. 04. 09 szerződés aláírásának napjától 2021. 12. 31.-ig
Ingatlan adásvételi szerződés 0196375 hrsz-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

5.800.000,- Ft 2021. 04. 15.
Vállalkozási keretszerződés Bp. Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonában, továbbá használatában lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzésére Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Demanding Build Kft.

39.000.000,- Ft + Áfa 2021. 04. 20 szerződés aláírásától 2021.12.31-ig
Vállalkozási szerződés Budapest, XXIII. kerület Hősök tere HÉV megálló -akadálymentes illemhely kiépítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Bolyky-Épker Kft. 24.588.611,- Ft + Áfa 2021. 04. 26 szerződés hatálybalépését követő 120. nap
Bérleti szerződés Kisteljesítményű és multifunkcionális nyomtatók bérlése és karbantartása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polgárm.Hiv. –

EP-COPY Kft.

Nyomtatók bérleti díja: nettó 651.100,-Ft/hó,

1 fekete-fehér oldal nyomtatása/másolása: nettó 17,40,-Ft/oldal, 1 színes oldal nyomtatása/másolása: nettó 30,-Ft/oldal

2021. 04. 29 a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Ker. Hősök tere 13. szám alatti Galéria’13 épületének klimatizálása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Mixdeko Center Kft. 11.949.950,- Ft + Áfa 2021. 04. 30 szerződés hatálybalépését követő 90. nap
Vállalkozási keretszerződés Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó

csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR KFT.

60.000.000,- Ft + Áfa 2021. 05. 04 2021. 12. 31-ig
Vállalkozási keretszerződés Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

DEPONÁTOR KFT.

70.000.000,- Ft + Áfa 2021. 05. 04 2021. 12. 31-ig
Adásvételi szerződés “Orvosi eszközök beszerzése” Közbeszerzési Eljárás iratanyagában meghatározott típusú, műszaki specifikációjú, a hatályos jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelő termékek Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) –

Pannon Diagnosztika Kft. és MediPixel Kft (Eladó)

nettó 109.437.430,- Ft 2021. 05. 19.
Tervezési szerződés Bp., XXIII. ker., Soroksár területén a tervezett közlekedésfejlesztéssel összefüggésben a korábban megalapozó dokumentumok, előzménytervek és releváns fejlesztési tervek felülvizsgálata, valamint a közlekedésfejlesztési igéányek, problémák átfogó vizsgálata alapján új közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

9.715.000,- Ft + Áfa 2021. 06. 02. szerződés hatálybalépésétől számított 120. naptári nap
Szállítással vegyes vállalkozási szerződés “Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében közterületi térfigyelőrendszer bővítése-kamerák beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HT Trade Kft.

14.720.000,- Ft + Áfa 2021. 06. 16. 2021. 06. 28.
Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen (II. sz. Napsugár Óvoda és konyha) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) – Belügyminisztérium (Támogató) 10.563.193,- Ft 2021. 07. 05 megvalósítás határideje: 2022. 12. 31.
Előszerződés Ingatlan tulajdonjogának átruházása és használati megosztás, valamint telekalakításra és ajándékozásra irányuló előszerződés                                                                                                           195408 hrsz.-ú, 195409 hrsz.-ú, 195410 hrsz.-ú, 195411 hrsz.-ú ingatlanok Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Eladó I, Tulajdonos I., Vevő I. –

Pásztor Ferencné, mint Eladó II, Tulajdonos II., Vevő II.,

Szabó Tamás, mint Eladó III, Tulajdonos III., Vevő III.

Eladó I. eladja, Vevő II. megveszi Ingatlanhányad I.: 352.664,-Ft, Ingatlanhányad II. 820.622,-Ft, Ingatlanhányad III. 457.785,-Ft;                       Eladó I. eladja, Vevő III. megveszi: Ingatlanhányad IV. 3.237.894,-Ft, Ingatlanhányad V. 5.349.564,-Ft, Ingatlanhányad VI. 7.383.024,- Ft.;                            Eladó II. eladja, Vevő I. megveszi Ingatlanhányad VII. 1.631.071,-Ft; Eladó III. eladja, Vevő I. megveszi Ingatlanhányad VIII. 1.000.345,-Ft 2021. 07. 19.
Bérleti szerződés Bp., XXIII. ker. 185927 hrsz.-ú ingatlanból a szerződés 1. mell. szerinti besraffozott terület bérbeadása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -Zwick Jánosné nettó 550.000,- Ft/hó 2021. 07. 19 2021. 08. 01.-2022. 08. 31.
Vállalkozási szerződés “Sportpark kivitelezés Budapest XXIII. Kerület” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 2 db “B”, 1 db “C” és 3 db “D” típusú sportpark Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti kivitelezése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., (Megrendelő)

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.” Beruházási Ügynökség”, (Megrendelő)

BWcosta Ép Kft. Vállalkozó

nettó 77.023.137,- Ft vállalkozói díj 2021. 07. 21. a szerződés hatálybalépésétől számított 150 naptári nap
Szállítási keretszerződés Bp., Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által biztosított ingyenes füzetcsomag a kerületi általános iskoláiban tanulók számára Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Rent a Copy Kft.

nettó 5.669.291,- Ft 2021. 07. 28 2021. 08. 31-ig
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. Kerület Háló u. 15-17. sz. alatti épület bontására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

MERZOTI-BAU Kft.

5.210.000,- Ft + Áfa 2021. 07. 30. 2021. 09. 30.
Ingatlan adásvételi szerződés 1230 Bp., XXIII. ker. belterület, 195325/21 hrsz.-ú Bp., Főváros Önkormányzatát illető 3/4 arányú tulajdoni hányadának adásvétele Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Budapest Főváros Önkormányzata, (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó

81.300.000, – Ft + Áfa 2021. 08. 16.
Megbízási szerződés a 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozat keretében kapott támogatásból, a szerződés 4. sz. melléklete szerint, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatására, a szerződés I.1. pontjában felsorolt feladatok ellátására Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

Meditkonzult Kft.

16.000.000,- Ft + Áfa 2021. 08. 25. A szerződés aláírásától az I.1. pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárások lezárásáig
Vállalkozási szerződés Bp., Főv. XXIII. ker. Soroksár                                                                   Önkormányzata épületeiben légkondicionáló berendezések beszerzése és az azokhoz szükséges elektromos hálózat kiépítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Mixdeko Center Kft.

6.294.246, – Ft + Áfa 2021. 08. 31. szerződés aláírását követő 90 nap
Vállalkozási szerződés fakataszter készítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -INFO-GARDEN Kft. 6.750.000, – Ft + Áfa 2021. 08. 31. 2021. 12. 15.
Vállalkozási szerződés játszóterek javítási munkálataira, bontásra javasolt, de javítható elemek javítására, játékeszközök elbontására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Park-Komplex Kft. 19.999.567, – Ft + Áfa 2021. 08. 31. 2021. 12. 15.
Vállalkozási szerződés Bp., XXIII. kerület Grassalkovich út 279. sz. alatti II. számú Napsugár Óvoda és konyha fűtési rendszerének korszerűsítése

fakataszter készítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Gázpressz Kft.

17.436.584,- Ft + Áfa 2021. 09. 09. 2022. 08. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés 185091/0/A/8 hrsz-ú, természetben 1238 Bp., XXIII. Grassalkovich út 111. fszt. 8. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Franyó János 5.640.000,- Ft 2021. 09. 20.
Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz informatikai fejlesztés, játszótér kialakítása megvalósítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) – Belügyminisztérium (Támogató) 230.540.027,- Ft 2021. 09. 22 kezdő időpont 1640/2021. (IX.21.) Korm. határozat kihirdetésének napja-felhasználási határidő: 2022.12.31.
Vállalkozási szerződés Soroksár Molnár-sziget, Tündérkertben megrendezésre kerülő 2021. szeptember 24-26-i “Soroksári Napok 2021” technikai hátterének biztosítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.PolgHiv. –

Selfiehang Korlátolt Felelősségű Társaság

Bruttó 6.997.700,- Ft 2021. 09. 23. 2021. 09. 21.-2021. 09. 26.
Ingatlan adásvételi szerződés 1237 Bp., XXIII. ker. Szent László u., 195325/41 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban Bp.Főv.Önkorm., (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I., Bp.Főv. XXIII.Ker.Sor.

Önkorm. Eladó II.,

Best Dream House Kft. Vevő

Vételár : 233.600.000,- Ft + Áfa 2021. 09. 27
Tervezési szerződés (1. részajánlati kör) “Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Vecsés út-Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. nettó 29.800.000,- Ft 2021. 09. 29 1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)
Tervezési szerződés (2. részajánlati kör) “Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Haraszti út – M0 összekötő út és híd) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt nettó 159.000.000,- Ft 2021. 09. 29 1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)
Tervezési szerződés (3. részajánlati kör) “Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Apostolhegy területén szennyvízcsatorna kiépítése) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nettó 74.532.600,- Ft 2021. 09. 29 1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)
Tervezési szerződés (4. részajánlati kör) “Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft nettó 62.392.500,- Ft 2021. 09. 29 1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)
Tervezési szerződés (5. részajánlati kör) “Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására

(Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében híd építése)

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt nettó 29.600.000,- Ft 2021. 09. 29 1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)
Tervezési szerződés (6. részajánlati kör) “Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák” közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Hősök tere és környezetének rendezése) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft nettó 48.250.000,- Ft 2021. 09. 29 1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)
Vállalkozási szerződés Bp., Főváros XXIII. kerület Önkormányzata intézményei területén lévő játszóterek, illetve közterületi játszóterek egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Park-Komplex Kft.

10.000.000,- Ft + Áfa 2021. 09. 30. 2021. 11. 30
Ingatlan adásvételi szerződés Bp., XXIII. ker. Passuth László u., 195325/15 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban Bp.Főv.Önkorm., (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I.Bp.Főv. XXIII.Ker.Sor.Önkorm. Eladó II.,

Kedvenc Otthonom Kft. Vevő.

Vételár: 115.100.000,- Ft + Áfa 2021. 09. 30
Ingatlan adásvételi szerződés Bp., XXIII. ker. Passuth László u., 195325/11 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban Budapest Főváros Önkormányzata, (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I.Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Eladó II.,

“SZAKÁCS Ipari és Szolgáltató Kft. Vevő

Vételár: 310.810.000,-Ft+Áfa 2021.09.30.
Ingatlan adásvételi szerződés Bp., XXIII. ker. belterület 195325/7 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban Budapest Főváros Önkormányzata, (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I.Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Eladó II.,

Kedvenc Otthonom Kft. Vevő

Vételár: 243.300.000,-Ft+Áfa 2021.09.30.
Tervezési szerződés Bp., XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat területén közvilágítási hálózatok egyesített terveinek elkészítése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Kontinuum-Vill Kft. bruttó 8.826.500,- Ft 2021. 09. 30 a szerződés 2. pontja szerinti rész- és véghatáridő
Vállalkozási keretszerződés “Parkfenntartás vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok elvégzése Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

LIÁN Kertészeti Kft. (konzorciumvezető), valamint SALI-DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (konzorciumi tag)

205.000.000,- HUF + Áfa/év 2021. 10. 21 1. sz. módosítás 2023.10.19-én. Módosul a szerződés 34. és 46. pontjai 2022. 01. 01-2024. 12. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés 186342 hrsz.-ú ing., természetben 1239 Bp., Vetés u. 8.

ingatlan adásvétele

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. (Eladó) –

Jordan Tibor Zoltánné (Vevő)

7.811.667,- Ft  2021. 11. 02
Vállalkozással vegyes bérleti szerződés “Mobil műjégpálya létesítése Soroksáron” egyszerű beszerzési eljárás keretében mobil jégpálya és tartozékai bérlése, ezen túl a szerződés 4. pontjában megjelölt tevékenységek teljesítése Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

FUT-KORI Kft.

14.900.000,- Ft + Áfa 2021. 11. 08 2021. 11. 27 -2022. 02. 27.
Üzemeltetési szerződés Üzemeltetési szerződés                                                                                  “Mobil műjégpálya üzemeltetése Soroksáron” egyszerű beszerzési eljárás keretében a műjégpálya teljes körű üzemeltetése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Kiss Levente e.v.

5.000.000,- Ft + Áfa 2021. 11. 08. 2021. 11. 27 -2022. 02. 27.
Előfizetési keretszerződés Microsoft termékek licenceinek előfizetése egy évre Microsoft Open Value és Cloud Solution előfizetési keretszerződés keretében Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

EP-COPY Kft.

14.775.200,- Ft + Áfa 2021. 11. 19. szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2022. 11.30-ig
Támogatási szerződés “A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” tárgyában Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) –

Miniszterelnökség (Támogató)

52.750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás 2021. 11. 22. 2021. 09. 09 -2022. 12. 31.
Szolgáltatási szerződés “Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyában, a szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékekre/ szolgáltatásra Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

IMG Solution Zrt.

nettó 18.954.000,- Ft 2021. 11. 30 2021. 11. 29. -2022. 05. 29.
Ingatlan adásvételi szerződés 185617 hrsz.-ú., természetben 1230 Bp., Jelző u. 185617 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.  (Vevő) –

Geiger István   (Eladó I.) és Geiger Balázs (Eladó II.)

vételár: 32.586.666,- Ft 2021. 12. 03
Ingatlan adásvételi szerződés 185618/2hrsz.-ú, természetben 1239 Bp., Jelző u. 185618/2 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) – Fényes Edit (Eladó) vételár: 57.128.000,- Ft 2021. 12. 03
Ingatlan adásvételi szerződés 185616 hrsz.-ú, természetben 1238 Bp., Hősök tere 45. sz. ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) –

Geiger József Ferencné (Eladó)

vételár: 214.531.000,- Ft 2021. 12. 03.
Ingatlan adásvételi szerződés 185618/4 hrsz.-ú ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -Geiger Zoltán vételár 16.213.362, – Ft 2021. 12. 03
Megbízási szerződés a Kerületi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének részeit képező Orbánhegy településrészre és környékére, az Apostolhegy településrészre és környékére, valamint az Apró u. és Nevelő u. Mezőlak utcától, Fatimai utcáig tartó folytatására vonatkozó szabályozási tervlap, stb. szabályozásokkal kapcsolatos együttműködés Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda

600.000,-Ft/ + Áfa/hó 2021. 12. 06. 2022. 01. 01. -2022. 12. 31.
Megbízási szerződés 2005/2020(XII.24) Korm. határozat végrehajtása érdekében a szerződés 3. pontja szerinti közreműködésre Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda Megbízott I. és Dr Bohn Henrietta Megbízott II.

Megbízott I. részére 750.000,-Ft+Áfa/hó, Megbízott II. részére 250.000,-Ft+Áfa/hó 2021. 12. 06. 2022. 01. 01.-2022. 12. 31.
Vállalkozási szerződés XXIII. Ker. Önkormányzat 11 intézményi játszóterének, 131 db játszótéri eszközének rendszeres havi ellenőrzése és karbantartása, nyilvántartás vezetése, valamint beruházás jellegű hibaelhárítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Park-Komplex Kft.

705.000,-Ft/hó + Áfa 2021. 12. 13 2022. 01. 01.-2022. 12. 31.
Megbízási szerződés a szerződés 1. pontja szerinti jogi tanácsadási feladatok ellátására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Dr. Vas Imre Ügyvédi Iroda 990.000,-Ft + Áfa/hó 2021. 12. 13. 2022. 01. 01.-2022. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2. rész) Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Demanding Build Kft. nettó 13.900.000,- Ft 2021. 12. 13. 2022. 01. 01.-2022. 12. 31.
Ingatlan adásvételi szerződés 195165 hrsz.-ú., természetben 1237 Bp., Köves út 136. ingatlan Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó) – Varga Krisztina Katalin

(Vevő)

15.500.000,- Ft 2021. 12. 14.
Vállalkozási keretszerződés 2022. évi vállalkozási keretszerződés virágok és virágdekorációk biztosításához Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Varga Ilona egyéni vállalkozó nettó 8.000.000,- Ft 2021. 12. 17 2022. 01. 01. -2022. 12. 31.
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Önkormányzata létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések éves műszaki felülvizsgálata és időszakos karbantartása, valamint hibaelhárítása. Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Globál Építő Kft.

7.200.000,-Ft + Áfa 2021. 12. 17 2022. 07. 30-ig
Szállítási keretszerződés Bp., XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal részére tisztító- és tisztálkodószerek beszerzése Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

MOLMA Kft.

nettó 6.000.000,- Ft 2021. 12. 17. 2022. 01. 01. -2022. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Bp., Főváros XXIII. Ker. Polgármesteri Hivatal épületeinek 2022. évi takarítása Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

MOLMA Kft.

nettó 13.995.000,- Ft 2021. 12. 17. 2022. 01. 01. -2022. 12. 31.
Vállalkozási szerződés Budapest, XXIII. Ker. Szent László u. 144. szám alatti épület bontására Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -DEPONÁTOR KFT. 5.197.893,- Ft + Áfa 2021. 12. 17 2022. 01. 31-ig
Vállalkozási keretszerződés Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelő-rendszer teljes körű karbantartása, javítása, hibaelhárítás Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. –

HT Trade Kft.

nettó 8.970.000, – Ft 2021. 12. 17. 2022. 01. 01. -2022. 12. 31.