logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Születési települési támogatás

Születési települési támogatás

 

A születési támogatás iránti kérelem az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, a gyermek születésének napjától számított 120 napon belül.

A születési támogatás mértéke egyszeri 100.000, – forint gyermekenként.

Születési támogatásra az a szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) kérelmező jogosult, aki
– Budapest XXIII. kerületében lakcímmel, legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik, vagy
– 2 éven belül az önkormányzat közigazgatási területén lakóingatlant vásárolt, vagy öröklés útján szerzett és a szerzéstől vagy a birtokba adástól számítottan 120 napon belül lakcímet létesített és életvitelszerűen ott tartózkodik. Ebben az esetben csatolni kell az érintett ingatlan adásvételi szerződését, birtokba adásról szóló jegyzőkönyvet, öröklés esetén a teljes hatályú, jogerős hagyatékátadó végzést és mindkét esetben a tulajdoni lapot.
– A kérelem benyújtásának idején a család összes tagjának lakcímmel kell rendelkeznie a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat közigazgatási területén a kérelmező pedig más kerületen kívüli lakcímmel nem rendelkezhet.

A jogosultság további feltétele, hogy az újszülött gyermeket gondozó családban
– az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének a tizenháromszorosát a 370.500.- ft összeget.
– a törvényes képviselő saját maga, vagy házastársa, illetve élettársa a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 2 éven belül legalább 250 nap munkaviszonyt vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokra vonatkozó hallgatói jogviszonyt, vagy előbbiek kombinációját igazolja.

A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a jövedelemigazolásokat is.