logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Tagok, ülések rendje

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2019. (XI.07.) határozata a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát előkészítő Ideiglenes Bizottság létrehozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 105. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladat ellátására: az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére 3 tagból álló Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottságot  (a továbbiakban: SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság) hoz létre, mely Bizottság megbízatása az SZMSZ átfogó felülvizsgálatát tartalmazó előterjesztés elkészítéséig tart.
II. az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjaivá
Geiger Ferencet,
Orbán Gyöngyit és
Dr. Staudt Csabát
választja meg.
III. felkéri a Jegyzőt az SZMSZ Felülvizsgálatát Előkészítő Ideiglenes Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítására, a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző