logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Tagok, ülések rendje

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2019. (XI.07.) határozata az Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó Nyilatkozatot Befogadó Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 106. § (1) bekezdésében meghatározott néven, ugyanezen bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására 3 tagból álló Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó Nyilatkozatot Befogadó Bizottságot (a továbbiakban: Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság) hoz létre, mely Bizottság megbízatása az SZMSZ 106. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására hatáskörrel felruházott Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásával megszűnik.
II. az Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság elnökévé
Tüskés Józsefnét,
tagjaivá
Sebők Máté Zoltánt és
Dr. Staudt Csabát
választja meg.
III. felkéri a Jegyzőt az Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítására, a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az SZMSZ vonatkozó függelékének aktualizálására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző