logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Tájékoztatás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó fúrt, vagy ásott kút létesítésének, fennmaradásának, üzemeltetésének és megszüntetésének engedélyezéséről

Tájékoztatás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó fúrt, vagy ásott kút létesítésének, fennmaradásának, üzemeltetésének és megszüntetésének engedélyezéséről
Napjaink egyik gyakran hírekben szereplő témája a kútengedélyezési, főleg a kútfennmaradási eljárás. Kútfennmaradási engedélyezési eljárás alá kell vonni minden 2018. december 21. előtt létesült, hivatalos papírokkal nem rendelkező ásott és fúrt kutat. Az eljárás megindításához szükséges egy kútfennmaradási tervdokumentációt elkészíttetni egy mérnöki kamarai jogosultsággal rendelkező vízgazdálkodási mérnököt alkalmazó céggel.
 
A fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához kérelem és a jogszabályokban meghatározott mellékletek csatolása szükséges.
A fennmaradási engedélyhez szükséges dokumentáció tartalmát és a kapcsolódó nyilatkozatok aláíróinak jogosultságait pontosan meghatározza a Vízgazdálkodási (1995. évi LVII. Trv.) törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról (72/1996. Korm. R.) szóló rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról (41/2017 BM. R.) szóló rendeletben meghatározott – fennmaradási engedélyezési ‐ dokumentáció tartalmi követelményei közt (2. sz. melléklet II. fejezet 6.9. pontban) rögzített jogszabályi hivatkozás, amely utal a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló a 101/2007. (XII. 23.) KVVM rendeletben ‐ (KÚTR.), meghatározott, a kút kivitelezésével, vizsgálatával és
dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményekre és egyéb feltételekre.
 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

 
Az engedélyezési eljárás megindításához az alábbiak benyújtása szükséges:   A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalma: (csatolom a kérelmeket) –          létesítési engedélyezési eljáráshoz –          üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz –          megszüntetési engedélyezési eljáráshoz
 
Az fennmaradási engedélyezési eljárás díjtalan, a létesítési engedélyezési eljárás illetéke: 3.000,- Ft, ami illetékbélyeg formájában, vagy átutalással is megfizethető a 11784009-15523002-03470000 számú bankszámlaszám javára. Átutalás esetén a befizetést igazolni szükséges.

Ügyintézési határidő: 60 nap

 
Honlapon itt:
/polgarmesteri-hivatal/osztalyok/epitesi-es-beruhazasi-osztaly/egyeb-hatosagi-ugyek/belteruleten-furt-vagy-asott-kut-engedelyezesere-iranyulo-kerelem
Fontos megjegyezni továbbá, hogy a be nem jelentett kutakra a bírság alóli mentesség időszakát (2020. december 31.) követően akár 300 000 Ft bírság is kiszabható magánszemélyek, 1 000 000 Ft bírság pedig cégek esetén.
 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján, „mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi”.
 
A kérelem benyújtásának részleteiről, a csatolandó mellékletekről információkat a honlapunkon, (/polgarmesteri-hivatal/osztalyok/epitesi-es-beruhazasi-osztaly/egyeb-hatosagi-ugyek/belteruleten-furt-vagy-asott-kut-engedelyezesere-iranyulo-kerelem) az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodában, továbbá a közterületi hirdetőtábláinkon találnak. Esetleges további kérdések esetén forduljanak továbbá bizalommal a Hatósági és Adóosztály munkatársához az alábbi elérhetőségen:
1239 Budapest, Grassalkovich út 170., 1. em. 105/A
06 1 289-2100/236