logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Tájékoztatás nyári szünidőben igénybe vehető gyermekétkeztetés lehetőségéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a nyári szünet időtartama alatt

2022. június 20. és 2022. augusztus 19. közötti munkanapon

szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebéd igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A szünidei étkeztetést azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe, akiknek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján az étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennáll.

Az ebédet előre csomagolt készétel formájában, elvitellel biztosítja az Önkormányzat az előzetesen a szülő/törvényes képviselő által kitöltött és leadott formanyomtatványon igényelt munkanapokra.

A mellékeltem megküldött, kitöltött, igénybevételre vonatkozó formanyomtatványt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményében (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45.) lehet benyújtani.

Az ebéd átvételének helyszíne és időpontja:

Grassalkovich Antal Általános Iskola 1239 Budapest, Hősök tere 18-20. munkanapokon 11.00 és 13.00 óra között.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.

Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a nyári szünidőre igényelt étkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, vagy más törvényes képviselő köteles a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél (a 06-1/630-1359 telefonszámon) a távolmaradást és annak várható időtartamát bejelenteni, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az ingyenes étkeztetést!