logo
2024. április 16., kedd |
Csongor napja

Tájékoztató a Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán

TISZTELT SOROKSÁRI LAKOSOK !

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdésének értelmében ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának [Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal] fejlesztése tárgyú – környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása során az érintettek megjelenése nélkül közmeghallgatás megtartására kerül sor.

A közmeghallgatás helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hivatali helységében (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti épület)
A közmeghallgatás ideje: 2021. május 3. (hétfő) 10.00 óra

A közmeghallgatás lebonyolítása:
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet) „6. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról” című része tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális rendelkezéseket.
Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági
eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.
Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a
honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az
információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt
teljesíteni.

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.
Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig, 2021. május 3. napjáig, személyes megjelenés nélkül,  írásban közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez nyújthatnak be és az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi
hatóság honlapján közzéteszi.

Környezeti Hatástanulmány megtekinthető erre a linkre kattintva.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye itt olvasható.