logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Tájékoztató a karácsonyi élelmiszercsomag természetbeni ellátásról

 

Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendeletben szabályozott karácsonyi élelmiszercsomag igénylésekre vonatkozó kérelmek benyújtására 2020. október 1.  –  2020. november 2. napja közötti időszakban van lehetőség postai úton Szociális és Köznevelési Osztálynak címezve, 1239 Budapest, Hősök tere 12. címre,  vagy személyesen, kizárólag ügyfélfogadási időben az alábbiak szerint:

 

1239 Budapest., Hősök tere 12. ügyfélszolgálati iroda:

Hétfő:        14:00 – 18:00

Szerda:        8:00 –  16:30

Péntek:        8:00 –  12:00

 

1237 Budapest, Újtelep u. 2. ügyfélszolgálati iroda:

Hétfő:         8:00  – 12:00      14:00 – 18:00

Szerda:       8:00 –  12:00

Péntek:       8:00 –  12:00

 

A kérelemnyomtatványok letölthetők a soroksar.hu honlapról az alábbi elérési úton: Ügyintézés/Szociális ügyek/Letölthető nyomtatványok/Kérelem karácsonyi élelmiszercsomag megállapításához,  illetve személyesen átvehető ügyfélszolgálati irodáinkban.

Jelen járványhelyzetben a kitöltött, mellékletekkel ellátott kérelmeket ügyfélszolgálatainkon erre a célra rendszeresített dobozokban is elhelyezhetik.

Kérjük, hogy a gyűjtődobozokba kizárólag zárt borítékban, illetve biztonságosan összetűzött támogatási igényeket helyezzenek el.

 

Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

-Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik, vagy XXIII. kerületi bejelentett állandó lakóhelye mellett, a XXIII. kerület közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik.

– A kérelem elbírálásához csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

– Családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99 750,- Ft-ot, egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 114 000,- Ft-ot.

A karácsonyi élelmiszercsomag átvételének helyéről és időpontjáról, a támogatásra való jogosultság megállapításáról szóló döntésben adunk részletes tájékoztatást.

 

A kérelmet 2020. október 1.  – 2020. november 2. napja közötti időszakban lehet benyújtani, az ezt megelőzően, vagy a határidőn túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítanunk.

A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály ügyfélszolgálatán, személyesen ügyfélfogadási időben, valamint telefonon a 289-2100/253 melléken kérhető.

 

 Babócsi Beáta

Szociális és Köznevelési Osztály

osztályvezető