logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Tájékoztató a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia jóváhagyásáról

Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia

Ezúton tájékoztatjuk az érintett lakosságot, civil és gazdálkodó szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, egyházakat (partnereket), hogy a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) önkormányzatunk Képviselő-testülete 470/2015.(IX.15.) határozatával jóváhagyta.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elfogadott stratégiát ezúton közzé tesszük.
 
Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a jóváhagyott ITS elkészítése a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002  „Közép-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című, európai uniós forrásból finanszírozott projekt keretében történt.
 

Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész

Integrált Településfejlesztési Stratégia