logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárási illeték változásáról

Az Országgyűlés, a Kormány javaslatára 2020. novemberében módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében. Ennek megfelelően 2021. január 1-jétől megszűnt, többek között az – önkormányzat, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában – elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás megindításához kapcsolódó illetékkötelezettség.

Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá. Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessé válásával megszűnt az általános, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség. Nem kell illetéket fizetni a többi között a közös háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizetni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentésért sem.

Januártól tehát az önkormányzatnak benyújtott kérelmeket (pl. közterület-használati hozzájárulásra irányuló kérelem) nem kell ellátni illetékbélyeggel, valamint illetéket átutalással sem kell megfizetni.

A változtatás a külön jogszabályban meghatározott eljárások kezdeményezésekor fennálló igazgatási szolgáltatási díjkötelezettséget nem érinti.