logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

Tájékoztató a Nemzeti Értéktárról

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felévételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ha a települési önkormányzat nem hoz létre Települési, illetve Tájegységi Értéktár Bizottságot vagy nem bíz meg a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (4) bekezdése szerinti települési szervezetet, akkor a településhez, illetve tájegységhez kapcsolódó érték nemzeti értékként történő felvétele a Megyei Értéktár Bizottságnál kezdeményezhető.

Soroksáron jelenleg nem működik települési értéktár bizottság, ezáltal a Pest Megyei Értéktár Bizottságnál kezdeményezhető a Soroksárhoz kapcsolódó érték nemzeti értékként történő felvétele.

A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontja szerint nemzeti érték:

a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.

 

Amennyiben Soroksárhoz kapcsolódó érték, nemzeti értékként történő felvételét szeretné bárki kezdeményezni, azt pályázati adatlapon teheti meg.

A pályázati adatlapot a:

 

http://www.pestmegye.hu/images/2014/Ertektar/Ertektar_kepek/ertektar_palyazati_adatlap.docx

 

URL címről, a benyújtással kapcsolatos részletes tájékoztatást, elérhetőségeket, bizottsági tagokat, és egyéb információkat a http://www.pestmegye.hu/pest-megye-ertektar webcímről (az oldal alsó részén) lehet elérni.