logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

Tájékoztató a szennyvíz csatornákra történő ingatlan bekötésekhez szükséges intézkedésekről

TÁJÉKOZTÓ

 

a BKISZ VII. projekt keretében Bp. XXIII. kerület közigazgatási területén megvalósult szennyvíz csatornákra történő ingatlan bekötésekhez szükséges intézkedésekről, a talajterhelési díjról, a közműfejlesztési támogatásról és a közművesítési hozzájárulásról.

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában, Önkormányzatunk közreműködésével – uniós és kormányzati támogatással – megvalósult a BKISZ projekt VII. tenderének keretében az alábbiakban felsorolt XXIII. kerületi közterületeken  a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése:

 

     utca név:                                szakaszhatár:                          hossz(fm):

 

Fatimai utca                            Nyír u. – 183206/18 hrsz.                    235

Fatimai utca                            Nyír u. – Temetősor                             301

Külső Vörösmarty utca           272.sz. – Fatimai u.                               40

Szőlősor utca                               2.sz. – Fatimai u.                             192

Temetősor                   183703/8 hrsz. – Fatimai u.                               95

Nyír utcai gyüjtő             Alsóhatár út – Fatimai u.                             840

Orbán utca                                   3.sz. – Szőlődomb u.(földút)           602

Karmazsin utca                          11.sz. – Á33j. átemelő (Elvira u.)     493

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény értelmében a szennyvízcsatorna hálózatok az ellátásért felelős Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában vannak, a víziközmű-szolgáltatást, az üzemeltetést a Fővárossal kötött szolgáltatási szerződés alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: FCSM) látja el.

A beruházás keretén belül a közterületen megépült a szennyvízcsatorna gerincvezeték és az ingatlanokhoz vezető házi bekötő csatorna, amennyiben a csatorna kivitelezésének idején az építési telken volt felépítmény, ill. mért vízfogyasztás a pályázati előírásoknak megfelelően.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. december 12.-én lezárult. Az üzemeltető FCSM térképi nyilvántartásában a BKISZ VII. projektben megépült szennyvízcsatornák feltüntetésre kerültek, így lehetőség van az ingatlanok szennyvizének közműves elvezetésére, azaz rákötni a szennyvízcsatorna hálózatra.

A szennyvízcsatornára történő rákötés első lépéseként az FCSM felé igénybejelentést kell tennie az ingatlantulajdonosnak az ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSKÉRELEM benyújtásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 55.-. a szerint.

Mellékletként csatolni kell:

1./60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajzot (TAKARNET- ből letöltve is megfelel.)

 2./tulajdoni lapot (tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát amennyiben több tulajdonos van, vagy az eltér az igénylőtől)

Az ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSKÉRELEM letölthető az FCSM honlapjáról: FCSM/ügyfélszolgálat/letölthető nyomtatványok                                         

A kitöltött, mellékletekkel felszerelt nyomtatvány (a lap tetején feltüntetett címekre küldhető el.

Lehetőség van elektronikus ügyintézésre is.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ingatlantulajdonost az alábbiakról:

1./A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 55.§-a szerint az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

A víziközmű-szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére.

2./A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján, az Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete szerint a kerület illetékességi területén talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli mindazokat, akik nem kötnek rá a szennyvíz közcsatornára annak üzembehelyezésétől számított egy éven belül. A díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás – a fogyasztásmérő üzembe helyezésének – napján keletkezik, és a fogyasztásmérő leszerelése napján szűnik meg. A talajterhelési díj alapja az elfogyasztott víz mennyisége, díja: 1.200, – Ft/m³, területérzékenységi szorzó 1,5, (elfogyasztott víz x 1200 x 1,5), amelyről a bevallást első alkalommal 2021. március 31-ig kell benyújtani.  Vízmérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében napi 31 liter/fő átlaggal számított víz mennyisége.

A talajterhelési díj megfizetésének részletes szabályairól honlapunkon –   www.soroksar.hu   –  keresztül tájékozódhat, vagy kérje munkatársaink segítségét a 289-21-58 telefonszámon.

3./Soroksár Képviselő-testülete 2014. január 21-i ülésén úgy döntött, hogy a költségvetés terhére  a szociálisan rászoruló családok részére  az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat kivitelezéséből adódó anyagi terhek csökkentése érdekében közműfejlesztési támogatást különít el.

A rászorulók életkörülményeinek, jövedelmi és vagyoni helyzetének figyelembevételével határoztuk meg a közműfejlesztési támogatás mértékét, amellyel segítséget szeretnénk nyújtani a telekhatáron belül megvalósítandó házi ivóvíz és szennyvízhálózat létesítéséhez.

A támogatás gyakorlati alkalmazása érdekében megalkotásra került a 1/2014.(I.31.) sz. önkormányzati rendelet, amely részletesen szabályozza a támogatás igénybevételének feltételeit és az igényelbírálás menetét. A közműfejlesztési támogatás egyösszegű, visszatérítendő kamatmentes kölcsönnek minősül, amelyet 5 éves futamidő alatt havonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. A kölcsön törlesztését a felvételt követő hónap 10. napjáig meg kell kezdeni, a hitel összege maximum 300.000, – Ft lehet.

Közműfejlesztési támogatásban részesülhet a családos kérelmező, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 440 %-át, egyedülálló esetében a 490 %-ot. (A jelenlegi nyugdíj minimum: 28.500.-Ft)

4./A BKISZ projekt támogatási feltétele, hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai ingatlanjaikat a lehető legnagyobb arányban, de az üzembe helyezés évében legalább 75 %-os arányban kössenek rá. Ennek elérése érdekében Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan úgy rendelkezett, hogy azon ingatlantulajdonosok, akik az üzembe helyezés évében rákötnek a szennyvízközcsatornára, mentesülnek a 100.000.- Ft/ingatlan összegű közművesítési hozzájárulási díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Reméljük, hogy intézkedéseinkkel segíteni tudunk szennyvíz bekötési gondjai megoldásában.

                          

                                                                                               Bese Ferenc

                                                                                              polgármester