logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területére vonatkozóan elkészült a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosításának tervezete.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás tervezetével kapcsolatos véleményezési szakasz keretében a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal  Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em.) 2021. augusztus 16-án 15.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.


A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás tervezet készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon 2021. augusztus 24-ig a kerületi Főépítésznek címezve (1239 Budapest, Grassalkovich út 170.), vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás kidolgozásával kapcsolatban.

Budapest, 2021. augusztus 5.

                                                                                                  Bese Ferenc                                                                                                   polgármester

Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló 35/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Rendelet-tervezet