logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosításának elfogadásáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata polgármesterének 347/2021.(IX.14.) határozatával elfogadásra került Soroksár módosított településképi arculati kézikönyve, a 35/2017.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 346/2021.(IX.14.) rendeletével pedig módosításra került Soroksár településkép védelméről szóló rendelete.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírja, hogy gondoskodni kell a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeit, hozzászólásait megteheti az alábbi e-mail címre történő üzenet elküldésével: foepitesz@ph.soroksar.hu A beérkezett észrevételeket, javaslatokat név nélkül ezen a felületen közzétesszük.

Soroksár Önkormányzatának 35-2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Soroksár Település Arculati Kézikönyv