logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalának központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:
– Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal – hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): BPXXIII
– KRID azonosító: 505079301

Az elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége:
telefonos elérhetőség: 289-2100
– elektronikus levélcím: info@ph.soroksar.hu

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, azt a Hivatal biztonságos kapcsolattartási címére kell küldeniük.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) rendelkezik az ügyek elektronikus intézésének módjairól és szabályairól. A kapcsolattartás általános szabályait a 2018. január 1-jével hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.), valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény (a továbbiakban Air.) tartalmazza.

Az Ákr. és az Air. rendelkezései szerint a hatóság írásban, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet.

2018. január 1-jétől az E-ügyintézési tv. rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, amellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg.

Hivatkozott jogszabály értelmében a természetes személyek, az adószámmal nem rendelkező egyesületek, alapítványok, valamint az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyek nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre. Számukra az elektronikus ügyintézés választható lehetőség.

Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek esetében ügyfélkapun keresztül, míg az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik.

Elérhetőség Ügyfélkapun keresztül:
Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel.

Az Ügyfélkapu használatához ezen a (https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor) felületen tudja létrehozni személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti, állampolgárságtól függetlenül. Amennyiben Ön az ügyfélkapus regisztrációját nem elektronikusan kezdeményezi, akkor ezt okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai ügyfélszolgálatokon vagy külképviseleteken személyesen teheti meg.

Elérhetőség Cégkapun keresztül:
A Cégkapu egy elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy a cégből kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.

Az E-ügyintézési tv. értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás. Regisztráció: (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio).

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ):
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű ügynöki szolgáltatás (SZEÜSZ), amely összefogja az állam által nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és egységes platformon biztosítja azok elérését mind az intézmények, mind a felhasználók felé.
Elektronikus azonosítási szolgáltatások:
– Ügyfélkapu
– Részleges Kódú Telefonos Azonosítás
– Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány

KAÜ-azonosítást használ többek között a Belügyminisztérium Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatása, valamint a megújult Ügyfélkapu.

A rendelkezési nyilvántartás:
Az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére szolgál. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

E-önkormányzat portál:
Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések – természetes személy és jogi személy – ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):
A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. A SZÜF a https://www.magyarorszag.hu címen érhető el.

Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK):
Az elektronikus kitölthető nyomtatványokat Soroksár Hivatalos honlapján találhatják meg (https://www.soroksar.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/anyk-nyomtatvanyok). A nyomtatványok kitöltéséhez (ÁNYK) keretprogram letöltése szükséges, amely programot a NAV Portálról tölthetik le.

Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír  szolgáltatással beküldött irat is.

E-Papír szolgáltatás:
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg a képernyőn kért adatokat. Például: Témacsoport, Ügytípus, Címzett, Levél tárgya stb. Az Ügytípusok részletes tájékoztatóját az „Ügytípusok leírása” menüpontban találhatja meg. Előfordulhat, hogy egyes címzettek esetében – az alapértelmezett adatokon túl – még további adatokat kér be az alkalmazás (pl.: Helyrajzi szám, Adószám stb.).

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Elektronikus űrlapok kitöltésével kezdeményezhető eljárásokról alábbi linkeken tájékozódhat:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#telepules_lista,OZ
https://www.soroksar.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes

Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató
Elvárt biztonsági szint
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény vhr. 8. § (1) szerint): 2-es szint. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknál magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg.

Rendelkezésre állás
A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:

A hivatal vállalja, hogy a hét minden napján 24 órában 98 %-ban biztosítja a rendszer és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

Rendszeres karbantartások
A Hivatal a rendszeres karbantartásokat lehetőség szerint a rendelkezésre állási időn kívül végzi el. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

Tervezett üzemszünetek bejelentése
Az egyes szakrendszerek tervezett karbantartásáról a Hivatal az ügyfeleket előzetesen tájékoztatja. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)
Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:
– az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
– az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
– ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézés felületén és a magyarorszag.hu felületén is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend
A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézéshez megadott adataik az Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kerülnek kezelésre.