logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK)

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján elkészült a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett területére és a Szamosi Mihály sportpálya területére vonatkozó módosításának tervezete. A módosításra azért van szükség, mert a tervezett aluljáró és a hozzá vezető utak megvalósításához létfontosságú telekszabályozások végrehajtása egyes esetekben problémába ütközik (a visszamaradó telekrészek valahol nem érik el az övezetben meghatározott legkisebb telekméretet), továbbá a sportpálya megvilágításához tervezett pályavilágítási oszlopok elhelyezéséhez egyes előírások pontosítása szükséges. A szabályozási tervlapokon jelölt változás, hogy módosult (kisebb szélességű lett) a sportpálya területét érintő „telek be nem építhető része” területsáv, a MÁV-Kelebiai vasútvonal és a Szamaránszki dűlő közötti területen pedig az Mk-XXIII-k1 jelű övezet Mk-XXIII-k2 jelűre változott.

A dokumentum készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a tervezet véleményezése céljából a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2019. szeptember 12-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a KÉSZ módosítás tervezetével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon 2019. szeptember 20-ig a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a KÉSZ módosításával kapcsolatban!

KÉSZ módosítás rendelet-tervezet (kiemelt fejlesztési területek)