logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

TÁJÉKOZTATÓ KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (VÍZISPORT UTCAI ÜDÜLŐTELKEK ÖVEZET ÁTSOROLÁSA)

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján elkészült a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) Vízisport utcai – fővárosi településszerkezeti terv szerinti – hétvégiházas üdülőterületbe (Üh) sorolt telkeire vonatkozó módosításának tervezete.

A dokumentum készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a tervezet véleményezése céljából a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2019. június 5-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a KÉSZ módosítás tervezetével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon 2019. június 13-ig a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a KÉSZ módosításával kapcsolatban!